RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet sai kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon 25.10.2023.

RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet on palkittu Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla. Kyseessä on kattavin koko rakennuksen rakennusfysiikan suunnittelua ohjaava käytännön ohje Suomessa.

Palkinnon saajan päätti kuuden ehdokkaan joukosta palkintolautakunta. Sen jäsenen, toimittaja Seppo Mölsän mukaan koko rakentamisen lainsäädäntö asetuksineen on kymmenessä vuodessa muuttunut täysin.

– Erityisesti tiukennukset koskivat kosteudenhallintaa ja energiamääräyksiä. Tärkein syy RIL 107:n palkitsemiselle on, että opas ei pelkästään puutu virheisiin, vaan se pyrkii ennakoivasti estämään uusien syntymisen. Arvostamme kirjan vahvasti tulevaisuuteen katsovaa näkökulmaa.

Toinen palkintolautakunnan jäsen, Tampereen yliopiston professori Juha Vinha,kertoo tämänkertaisen ohjeen päivityksen olleen erityisen haasteellinen.

– Ohjeessa on jouduttu ottamaan huomioon aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen aiheuttamien kosteusrasitusten lisääntyminen rakenteille. Samalla on pyritty ohjaamaan rakennusalaa entistä vikasietoisempien ja pitkäaikaiskestävämpien rakenneratkaisujen käyttämiseen. Uusi RIL 107 on keskeinen ohjekirja suunniteltaessa ja toteutettaessa kosteusturvallisia rakenteita ja ansaitsee siksi tämänvuotisen Kosteusturvallisen rakentamisen kilpailun voiton.

Päivitys- ja kirjoitustyötä johtanut Pekka Talaskivi toimii RILin teknisenä johtajana. Hän sanoo toimituskunnan tehneen RIL 107 -päivitystä katse vahvasti tulevaisuudessa.

– Rakennus on suunniteltava ja toteutettava siten, että se on kosteusteknisesti toimiva myös elinkaarensa loppupuolella. Tästä syystä rakennusfysikaaliset laskelmat suositellaan tehtäväksi vuoden 2080 olosuhteiden mukaan.

Kuudetta kertaa myönnettävällä Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, toteutustapoja ja tuotteita, joilla rakennusten kosteusturvallisuutta pyritään parantamaan. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden kirjoitus- ja päivitystyöstä ovat vastanneet:

Pekka Talaskivi, RIL
Pekka Laamanen, AFRY Rakennusfysiikka, toimituskunnan puheenjohtaja
Ismo Heimonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tommi Mutanen, Sweco Finland Oy
Lasse Rajala, Katepal Oy ja Kattoliitto ry
Antti Souto, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Juha Vinha, Tampereen yliopisto, Rakennusfysiikka

Vuoden 2023 palkintolautakunta:

Pj. Professori Juha Vinha, Tampereen yliopisto, tuomariston puheenjohtaja
Yli-insinööri/ toimittaja Esko Kukkonen, (Ympäristöministeriö)
Puheenjohtaja Risto Levanto, Rakennustarkastusyhdistys
Johtava asiantuntija Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Toimittaja Seppo Mölsä

Palkinnon saaja julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa 25.10.2023 Tampereella.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *