– Olisiko koneyrittäjille järkevämpää maksaa työn tekemisestä kuin siitä että työtä ei tehdä, kysyy Suominen. (Kuva: Koneyrittäjät)

– Nyt olisi aika laittaa kustannustehokkaasti tieverkkoa kuntoon sen sijaan, että samat rahat käytetään rakentajien työttömyyden hoitoon, toteaa Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen.

Väyläverkossamme on kahden miljardin korjausvelka. Nyt kun yksityinen rakentaminen sakkaa, korjausvelkaa voisi vähentää kustannustehokkaasti sen sijaan, että maksamme lomautetuille ja irtisanotuille maarakentajille kotona makaamisesta.

Asuntorakentamisen pohjatyöt ovat noin kolmannes maarakentamisen volyymistä. Kun ne vähenevät, lomautukset koskevat tuhansia. Kasvavissa työttömyysmenoissa kerrannaisvaikutuksineen puhutaan helposti jopa kuukausitasollakin huomattavan suurista miljoonista.

Lisäksi perusväylänpidon panostukset ja korjausvelan vähentäminen saadaan viivytyksettä liikkeelle toisin kuin vasta suunnitteluvaiheessa olevat kehittämisinvestoinnit.

Korjausvelan taittamiseen meillä on valmiita kohteita yllin kyllin eikä asiaan tarttuminen vaadi pitkiä suunnitteluprosesseja. Tämän vuoksi nyt on priorisoitava nimenomaan perusväylänpito ja korjausvelan vähentäminen.

Hallitusohjelmassa on luvattu huomioida muun muassa metsäteollisuuden ja huoltovarmuuden muuttuneet kuljetustarpeet, jossa korostuu alempiasteinen tieverkko sekä Venäjän raja ja sen sulkeutuminen.

Kaiken lisäksi yksityisen kysynnän väheneminen on vapauttanut resursseja, jolloin korjausvelkaa voidaan vähentää kustannustehokkaasti. Näin ollen olisi perusteltua ryhtyä nyt taittamaan korjausvelkaa sen sijaan, että odotettaisiin valtion omaisuuden myyntiä ja sillä rahoitettavia, vielä suunnittelupöydällä olevien hankkeita. 

– Tilanne tulee tunnistaa myös kunnissa, joissa odottaa mittava satojen miljoonien korjausvelka niiden tie-, katu- ja vesijohtoverkostoissa, vaatii Suominen.Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *