Keilaniemessä on pikaratikkalinja 15:n Espoon puoleinen päätepysäkki. (Kuva: Espoon kaupunki)

Pikaraitiotie Raide-Jokeri on vauhdittanut entisestään Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran kehittymistä. Raidehanke on houkutellut asunto- ja työpaikkarakentamista sekä palveluja raiteiden varrelle ja rakentaminen jatkuu edelleen.

Uusi Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen kulkeva raideyhteys kytkee toisiinsa Espoon merkittävimmät teknologia-alan työpaikka-alueet Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran. 

Keilaniemen ja Otaniemen sijainti sekä metron että pikaratikan varrella on vaikuttanut merkittävästi alueiden kehittymiseen. Keilaniemi on tunnettu toimistoistaan ja suurten yritysten pääkonttoreista, mutta alueesta on kasvamassa elävä ja ainutlaatuinen merellinen asuin- ja toimistoalue hotelleineen. Myös Otaniemi uudistuu ja sen asukasluku kasvaa. 

– Raide-Jokeri jatkaa metron mukanaan tuomaa kasvukehitystä Espoossa. Espoon verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen kaupunkirakenne tukeutuu voimakkaasti raideliikenteeseen, jota uusi poikittainen raideyhteys vahvistaa merkittävällä tavalla. Ratikka toimii työ- ja opiskelupaikkoja asuinalueisiin sekä junaan ja metroon yhdistävänä poikittaisyhteytenä, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo

Espoo ja erityisesti Otaniemen ja Keilaniemen alue toimivat Suomen talouskasvun veturina. Lähes 50 prosenttia Helsingin pörssin liikevaihdosta tulee espoolaisilta yrityksiltä. 

– Otaniemi ja Keilaniemi ovat maailmanluokan innovaatiokeskittymiä ja täällä syntyvät innovaatiot tukevat koko Suomen kestävää kasvua ja sitä kautta tulevaisuuden hyvinvointia. Pikaratikka parantaa niin Keilaniemen yritysten kuin Aalto-yliopiston ja Otaniemen tiedeyhteisön saavutettavuutta ja kilpailukykyä, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Pikaratikka houkuttelee Espooseen uusia yrityksiä ja investointeja. Esimerkiksi Keilaniemessä on paljon rakennushankkeita, kuten toimisto- ja asuintorneja sekä hotelli. Asuntorakentaminen tuo mukanaan uusia palveluja ja elävöittää koko aluetta. 

Rakentamisessa on rikottu ennätyksiä 

Otaniemessä ja Keilaniemessä pikaratikka linkittyy metroon. Leppävaarassa pikaratikka linkittyy kaupunkirataan ja sen tulevaan jatkeeseen sekä kaukoliikenteen junaverkkoon.  

Leppävaara on merkittävä kaupallinen keskittymä ja Raide-Jokerin uskotaan lisäävän sen vetovoimaa entisestään. Rakentaminen Leppävaarassa on kasvanut voimakkaasti sen jälkeen, kun pikaraitiotien rakentamisesta päätettiin kesäkuussa 2016. 

Vermonniityssä Perkkaalla on rikottu moneen kertaan rakentamisen ennätyksiä. Pikaratikka on ensisijainen tekijä uuden Vermonniityn asuinalueen rakentumisessa. 

Ratikka on vaikuttanut myös Hatsinanpuiston rakentumiseen Perkkaalla Leppävaaran kupeessa. Hatsinanpuisto painottuu toimitilarakentamiseen, mutta vireillä on myös hotellihanke, liiketilaa, palveluja ja asumista. Myös Vermon raviradalle pikaratikka on merkittävä tekijä, joka mahdollistaa suurtapahtumien järjestämisen. 

Pikaratikka muovaa myös kaupunkikuvaa. Ratikka on ollut kantakaupungin liikenneväline. Pikaratikka tekee Espoosta astetta urbaanimman. 

Espoon puolella 12 pysäkkiä 

– Raide-Jokerin rakentaminen on edennyt sujuvasti ja Espoon puolella rakentaminen valmistui jo vähän aikataulusta edellä. Eri osapuolten välisiin sopimuksiin ja tiiviiseen yhteistyöhän perustuva allianssimalli on toiminut hyvin isossa ja vaativassa raidehankkeessa, toteaa kaupunkitekniikan keskuksen johtaja Harri Tanska

Espoon puolella on 12 pikaraitiotielinja 15:n pysäkkiä. Pikaratikka korvaa aloittaessaan nykyisen runkobussilinjan 550. Helsingin seudun liikenne (HSL) pyrkii päättämään pikaratikan liikennöinnin aloitusajankohdasta kuluvan syyskuun aikana. Matkustajaliikenteen alkamiseen uudella Raide-Jokeri-hankkeessa rakennetulla osuudella varaudutaan syksyn 2023 aikana. Viimeistään liikenne käynnistyy ensi vuonna. 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *