Markus Pieperin mukaan päivitetyn direktiivin yksi tarkoitus on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotannon luvitusta. (Kuva: Eric VIDAL, Euroopan Unioni 2023)

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina 12.9. uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-suunnitelmien mukaisesti.

Parlamentti ja neuvosto ovat jo aiemmin sopineet alustavasti uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä, joka hyväksyttiin tänään parlamentin äänestyksessä. Lakiuudistus nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden EU:n energian loppukulutuksesta 42,5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaita kannustetaan asettamaan tavoitteeksi 45 prosenttia.

Lainsäädännöllä nopeutetaan myös uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten, kuten aurinko- tai tuulivoimaloiden, lupamenettelyjä. Uudistus koskee uusien voimaloiden rakentamista ja nykyisten voimaloiden mukauttamista. Kansallisten viranomaisten tulee jatkossa hyväksyä 12 kuukauden kuluessa uudet uusiutuvan energian laitokset, jos ne sijaitsevat niin sanotuilla ”uusiutuvan energian ydinkehittämisalueilla”. Muilla alueilla prosessi ei saisi kestää yli 24 kuukautta.

Lain mukaan liikennealan kasvihuonekaasupäästöjä on tarkoitus vähentää 14,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien energialähteiden lisäkäytöllä. Tavoitteeseen päästään lisäämällä kehittyneiden biopolttoaineiden osuutta ja asettamalla kunnianhimoisempi kiintiö, kun kyseessä ovat muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet (mm. vety).

Mepit varmistivat myös, että jäsenvaltiot asettavat innovatiiviselle uusiutuvan energian teknologialle ohjeellisen tavoitteen, jonka mukaan tämän teknologian osuus asennetusta uudesta uusiutuvan energian kapasiteetista on oltava vähintään viisi prosenttia. Niiden pitää myös vahvistaa sitova kehys rajatylittäville energiahankkeille. Mepit myös vaativat tiukempia kriteerejä biomassan käytölle, jotta EU ei tukisi kestämättömiä käytäntöjä. Biomassan korjuun yhteydessä on estettävä maaperän laadun ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Kommentit

– Nostimme uusiutuvan energian tavoitteitamme osana energiaitsenäisyyden lisäämistä ja päästövähennyksiä. Tämä laki osoittaa, että Brysselissä voidaan olla käytännönläheisiä. Laissa olemme tunnustaneet uusiutuvan energian merkityksen yleisen edun kannalta, mikä sujuvoittaa sen lupaprosesseja. Tämä koskee erityisesti tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa sekä vuorovesi- ja maaenergiaa. Puusta saatu biomassa luetaan edelleen uusiutuvaksi energiaksi. Hiljaisen myöntymisen periaate tarkoittaa, että hakkeita pidetään hyväksyttyinä, jos viranomaiset eivät vastusta niitä. Seuraavaksi vihreä siirtymä edellyttää siirtymistä vetytalouteen ja EU:n sähkömarkkinoiden uudistamista, totesi esittelijä Markus Pieper (EPP, Saksa).

Seuraavaksi

Säädös hyväksyttiin äänin 470 puolesta, 120 vastaan ja 40 tyhjää. Neuvoston on vielä hyväksyttävä säädös virallisesti, jotta se voi tulla voimaan.

Tausta

Lainsäädäntötarkistus on osa Fit for 55 -ilmastopakettia. Tarkoituksena on muuttaa nykyistä ilmasto- ja energialainsäädäntöä siten, että se vastaa EU:n uutta tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (REDIII‑direktiivin mukaisesti). Tavoitteita nostettiin edelleen REPowerEU-paketissa, jolla pyritään vähentämään Euroopan riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä.

Lain edistäminen vastaa kansalaisten odotuksiin, jotka ilmaistiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmissä (kohdat 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) ja 3(6)). Niiden mukaan EU:n tulisi nopeuttaa vihreää siirtymää erityisesti investoimalla uusiutuvaan energiaan, vähentämällä riippuvuutta energiantuonnista lisäten energiatehokkuutta, parantamalla energiaverkon yhteentoimivuutta ja kehittämällä uusia, kestäviä tapoja tuottaa sekä säilöä energiaa.

Fakta

  • Uusiutuvien energialähteiden osuuden on oltava 42,5 prosenttia EU:n energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä; tavoitteena on 45 prosenttia
  • Uusiutuvien energialähteiden hyväksymismenettelyjä nopeutetaan
  • Uusien polttoaineiden pitäisi vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 14,5 prosenttia

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *