Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmät ennakkokäsittelevät kaikki Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle osoitetettavat rahoitushakemukset. Syksyn ennakkokäsittelyyn hakemukset tulee toimittaa 30.9. mennessä.

Kehittämisrahaston ennakkokäsittelyn haku on auki syyskuun 30. päivään asti. Vain ennakkokäsittelyyn toimitetut hakemukset voidaan toimittaa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston varsinaiseen hakuun, johon hakemukset toimitetaan syksyllä 15.11. mennessä. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2023-2024 seuraavat: 

  • Palveleva, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kehittyvä viestintä ja tyytyväiset asiakkaat.
  • Turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito ja hallinta sekä kestävä talous.
  • Vesihuolto yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisenä palveluna. Kokonais- ja kyberturvallisuus sekä jatkuvuudenhallinta.
  • Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.
  • Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja tietoturvallisuus.
  • Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltolaitokset yhteistyökumppaneina. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.

Hakemuksen voi jättää ennakkokäsittelyyn tämän linkin kautta.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö

Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston www‐sivuilta tästä linkistä.

Voit toimittaa hankesuunnitelman Kehittämisrahaston ennakkokäsittelyyn 30.9. mennessä

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *