Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräteiden arvostus nousi viime vuoden kyselystä. Niiden merkitys korostuu Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. (Kuva: Pixabay)

Huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa monilla kaupunkilaisilla jo kodin valintaan. Suurten kaupunkien asukkaiden huoli ilmastonmuutoksesta on tosin kasvanut hitaasti, vain kolme prosenttiyksikköä vuoden 2021 tuloksista (37 prosenttia) vuoteen 2022 (40 prosenttia) tarkasteltuna.

Tämä tieto on saatu rakennusalan yhtiön, YIT:n, teettämästä barometrista, jonka mukaan noin puolet vastaajista suosii yhteissaunoja ja haluaa talon lämmitysmuodon olevan mahdollisimman vähäpäästöinen.

YIT:n johtaja Pekka Helin kertoo, että tutkimuksia tehdään, jotta osattaisiin mahdollisimman hyvin vastata kuluttajien tämän hetken tarpeisiin. Samalla pyritään ennakoimaan, miten kuluttajien tarpeet kehittyvät. Tulevaisuutta kartoittaessa ollaan aina jonkin verran arvailujen varassa, Helin myöntää.

– Se on ikuinen haaste varmasti myös kaupungin tai kunnan kehittäjänä, kuten rakennuttajankin näkökulmasta, ennakoida kuluttajien muuttuvia tarpeita ja asenteita.

Muiden muassa tutkimusten kautta voidaan jonkin verran päästä kiinni trendeihin. Joissakin asioissa ihmisten tarpeet muuttuvat, ja joissakin ne säilyvät ennallaan esimerkiksi jollain tietyllä aikavälillä.

Helin huomauttaa, että asuntosaunan suhteen ihmisten mielipiteet vaikuttavat asettuneen verrattain vakiintuneeseen jakaumaan.

– Noin joka kolmas haluaa ehdottomasti asuntosaunan ja joka kolmas ei halua sitä missään tapauksessa. Sitten loput vastaajista on asuntosaunan suhteen ehkä-asennossa.

Kuntapäättäjien on Helinin näkemyksen mukaan tärkeä kuunnella mahdollisimman hyvin alueensa asukkaita. Tämä onnistuu esimerkiksi asukastilaisuuksia järjestämällä, mutta se on hyvä huomioida, että niihin osallistuu yleensä ne aktiivisimmat kuntalaiset, Helin pohtii.

– Aika laaja-alaisesti on hyvä yrittää tutustua kuntalaisten maailmaan, jotta tietäisi minkälaisia ratkaisuja on hyvä tehdä, kun maailma on murroksessa.

Omalla autolla kulkemisen suosio laskenut

Kaupungeissa asuvien vastaajien eniten arvostamia asioita olivat barometrin mukaan hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pyörätiet (63 prosenttia vastaajista).

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräteiden arvostus nousi viime vuoden kyselystä. Niiden merkitys korostuu Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Reilu puolet kyselyn vastaajista arvostaa myös sitä, että kaupat ja palvelut ovat lähellä heidän omaa asuinaluettaan. Luonnon läheisyys oli tärkeää 42 prosentille vastaajista.

Reilu neljännes Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaista kertoo harkinneensa muuttoa kehyskuntiin. Omalla autolla kulkemisen suosio on laskenut kuudella prosentilla.

Noin joka toinen vastaaja kannattaa sähköautojen latauspisteiden rakentamista taloyhtiöönsä.

Toiveissa vinkkejä ympäristötekoihin

YIT:n teettämän barometrin mukaan puolet suurten kaupunkien asukkaista pitää itsensä ajan tasalla asumisen hiilijalanjäljestä ja tekee jatkuvasti ympäristötekoja hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Kolmannes vastaajista ei ole itse kiinnostunut hankkimaan tietoa aiheesta, mutta toivoo saavansa vinkkejä ja opastusta käytännön tekoihin.

Lisäksi YIT tiedottaa kyselyn tuloksista, että reilu kymmenesosa vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut asumista koskevasta hiilijalanjäljestään.

Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin kysely oli suunnattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion asukkaille. Kysely toteutettiin syys- ja lokakuun vaihteessa 2022.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *