Aurinkoenergia on yksi tärkeä palapelin pala, kun vihreää siirtymää vauhditetaan. (Kuva: Milka Alanen)

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa avustuksia 17 kunnalle ja 7 maakunnan liitolle vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen. Eniten tukea sai Pietarsaaren kaupunki, jolle myönnettiin 189 228 euroa kaupunkisuunnitteluun vihreän energiasiirtymän mahdollistamiseksi.

Lappeenranta on saanut läpi peräti kolme eri hanketta. Kansallisesta määrärahasta myönnettiin Konnunsuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosesseihin 36 400 euroa ja Huuhansuon ja Suurisuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosesseihin 39 550 euroa. Lisäksi niin sanottu vetyputki-hanke eli vedyn sijoitusinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen viranomaisprosesseihin myönnettiin EU:n Next Generation elpymis- ja palautumistukivälineestä 31 290 euroa.

Ministeriön myöntämät tukirahat käytetään niihin selvityksiin ja kaavoituksiin, joita maakunnat, kaupungit ja kunnat joutuvat tekemään liittyen esimerkiksi biokaasulaitokseen, suuren kokoluokan aurinko- ja tuulivoimatuotantoon, vihreään vetyyn tai usean vihreän teknologian yhdistäviin teollisuusalueisiin. Kullakin hankkeella on omat kaupalliset toimijansa, mutta ministeriön rahoituksella tuodaan julkiselle sektorille lisäresursseja selvitys- ja kaavoitustoimintaa varten.

Ympäristöministeriö avaa seuraavan avustushaun tämän vuoden aikana.

Myönnetyt avustukset löytyvät tästä linkistä

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *