Tutkimusten mukaan teollisista energiantuotannon muodoista ydinvoima ja tuulivoima ovat maankäytön suorien vaikutusten osalta energiatehokkaimmat tuotantomuodot.(Kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry.)

Tuulivoiman yleistyttyä Suomessa ovat keskusteluun nousseet tuulivoimarakentamisen ilmastovaikutukset ja vaikutukset suomalaisten metsien hiilinieluun. Etha Windin tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman positiivinen vaikutus, joka saavutetaan päästövähennyksinä, on 50 kertaa suurempi kuin sen ilmastonegatiiviset vaikutukset.

Tuulivoiman tarvitsema metsäala ei ole suuri. On arvioitu, että 100 terawattitunnin (TWh) tuulivoimatuotannon tarvitsema maapinta-ala olisi noin 0,15 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Viime vuonna tuulivoimatuotanto oli Suomessa 11,5 TWh.

Tuulivoiman määrä kasvaa tasaisesti ja yli kolmannes Suomen sähkönkulutuksesta tullaan kattamaan tuulivoimalla viimeistään vuonna 2026. Tuulivoimatuotannon odotetaan kasvavan ainakin 28 TWh:n vuoteen 2026 mennessä, arvioidaan Tuulivoimayhdistyksen tiedotteessa.

Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Tuulivoimarakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat energiantuotannon pienimpiä (7–9 gCO2 ekv/kWh. UBA 2021, Vestas 2021). Vertailun vuoksi ydinvoiman hiilidioksidipäästöt ovat 5-6 g CO2-ekv. / kWh, aurinkosähkön 15-30 g CO2-ekv. / kWh, maakaasun 400-500 g CO2-ekv. / kWh ja kivihiilen 900-1000 g CO2-ekv. / kWh (UNECE, 2021). Tuulivoimala myös tuottaa alle vuodessa saman määrän energiaa kuin sen valmistaminen ja rakentaminen on vaatinut. Koko elinkaarensa aikana tuulivoimala tuottaa yli 60-kertaisesti sen rakentamiseen vaaditun energiamäärän.

Etha Wind avaa selvityksessään tuulivoiman hiilikädenjäljen suuruutta. Hiilikädenjälki kuvaa, kuinka paljon päästöjä jokin toiminta tai ratkaisu säästää verrattuna johonkin toiseen toimintatapaan.

– Selvityksen yksi konkreettinen lopputulema on, että tuulivoiman positiivinen vaikutus, joka saavutetaan päästövähennyksinä, on 50 kertaa suurempi, kuin sen negatiiviset vaikutukset, joita ovat tuulivoimahankkeen päästöt sen elinkaaren aikana sekä hiilinielun pienentyminen, kertoo Etha Windin tiimipäällikkö Jukka Rönnlund.

Tuulivoimalaa rakennetaan aina korvaamaan jotain muuta, pääsääntöisesti fossiilista, energiantuotantomuotoa. Etha Windin selvityksen mukaan tuulivoimaloiden hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus, eli hiilikädenjälki, on kymmenen voimalan tuulivoimapuistolle arvioituna 463 gCO2 ekv/kWh riippuen siitä, mitä energialähdettä tuulivoimalla korvataan. Tämä vastaa 139 000 tonnin päästövähennystä vuodessa, mikä taas vastaa 13 000 suomalaisen hiilineutraaliutta.

Tehokasta maankäyttöä

BIOS-tutkimusyksikön tutkijat Tere Vadén ja Antti Majava ovat tutkineet eri energiamuotojen maankäytön tehokkuutta. Teollisista energiantuotannon muodoista ydinvoima ja tuulivoima ovat maankäytön suorien vaikutusten osalta energiatehokkaimmat tuotantomuodot.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että tuulivoiman tarvitsema maa-ala on maltillisen kokoinen.

­- Voidaan laskea, että 100 TWh tuottavan tuulivoimakapasiteetin ja sen tarvitsemien siirtoyhteyksien suora maankäyttövaikutus on luokkaa 400 neliökilometriä. Suomen metsätalousmaan pinta-alan ollessa noin 263 000 neliökilometriä on tuulivoimatuotannon tarvitsema maapinta-ala siten 0,15 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta, Majava kertoo.

– Jos 100 TWh sähköä tuotetaan tuulivoiman sijaan puulla, tarvitaan maa-alaa jo 140 000 neliökilometriä, eli yli puolet kaikesta metsätalousmaasta, Majava sanoo.

Mikäli tuulivoimalla korvattaisiin pääosin fossiilisten energialähteiden käyttöä, saavutettaisiin 100 TWh:n tuulivoimakapasiteetin lisäyksellä laskutavasta riippuen 10-25 megatonnin päästövähennys. Eli saavutettava päästövähennys olisi monikymmenkertainen verrattuna tuulivoiman maankäytön päästö- ja hiilinieluvaikutuksiin.

Lue lisää: Hiilikädenjälkilaskenta

Lue lisää: Energiamurros ja metsäpinta-alan rooli suomalaisen yhteiskunnan aineenvaihdunnassa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *