Liito-oravia on Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa. (Kuva: Antti Mäkelä / Turun kaupunki)

Turun kaupunki on aloittanut keväällä 2023 liito-oravakartoituksen, joka kattaa koko Turun mantereisen osan. Tarkoituksena on selvittää lajin koko elinympäristöverkosto. Tämä helpottaa liito-oravan suojelua.

Tarkoituksena on myös sujuvoittaa maankäytön suunnittelua, koska selvityksen jälkeen laji pystytään huomioimaan paremmin jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Turun alueelta on tehty liito-oravaselvityksiä erityisesti asemakaavahankkeiden yhteydessä, mutta asemakaava kerrallaan tehtävissä selvityksissä lajin tarvitsemat liikkumisyhteydet jäävät laajemmin hahmottamatta. Lisäksi liito-oravahavaintoja on merkitty Turun kaupungin metsäinventointien ja metsänhoitoon liittyvien maastokäyntien yhteydessä. Tieto on kuitenkin hajanaista, osin vanhentunutta eikä kattavaa kokonaiskuvaa lajin esiintymisestä ole.

Työ jakaantuu useampien vuosien ajalle, sillä kartoitettavaa alaa on runsaasti.

– Jatkossa tarkoituksena on hahmottaa myös muiden eliölajien elinympäristöjä laajempina tarkasteluina, mikä on tärkeää lajisuojelun, mutta myös maankäytön suunnittelun ennakoitavuuden kannalta, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *