Jyväskylän metsäohjelman toimenpiteitä on auditoinnin mukaan toteutettu aikataulussa. (Kuva: Touho Häkkinen/Jyväskylän kaupunki)

Jyväskylän kaupungille valmistui vuonna 2018 kaupungin metsien hoitoa ja käyttöä linjaava metsäohjelma, joka ulottuu vuoteen 2030. Metsäohjelma on nyt auditoitu, ja auditoinnin tulosten mukaan kaupungin metsien hoitoa on toteutettu metsäohjelman mukaisesti.

Kyseessä on Jyväskylän kaupungin tietojen mukaan ensimmäinen kuntakohtaisen metsäohjelman auditointi Suomessa.

– Kun kaupungin metsiä hoidetaan metsäohjelman mukaisesti, tuottavat ne virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä luonnon monimuotoisuutta tukien, kertoo viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen Jyväskylän kaupungin tiedotteessa.

Metsäohjelman toimenpiteitä on auditoinnin mukaan toteutettu aikataulussa ja kehitysaskeleita on otettu muun muassa metsien suojeluasteessa.

– Kaupunki on saavuttanut useita vuoteen 2030 asetettuja tavoitteita etunojassa – muun muassa kaupungin omistamien metsien 17 prosentin suojeluaste on jo saavutettu. Myös ulkoilu- ja virkistysmetsien määrää on lisätty suhteessa talousmetsiin. Lisäksi ulkoilu- ja virkistysmetsiä on hoidettu jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti, kertoo Sini Miettinen auditoinnin toteuttaneesta Tapio Palvelut Oy:stä.

Auditoinnin mukaan metsien hoidossa on toteutettu metsäohjelman periaatteita tavoiteltaessa monimuotoisia ja monirakenteisia metsiä. Hakkuita on toteutettu pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisina, mutta esimerkiksi ulkoilu- ja virkistysmetsissä uudistushakkuita oli tehty asetettua tavoitetta vähemmän. Tavoitteiden mukaisesti jatkuvan kasvatuksen hakkuiden osuus on kasvanut.

Kehitettävää havaittiin muun muassa metsäkuvioille jätettävien säästöpuiden ja säästöpuuryhmien dokumentoinnissa kaupungin metsävarajärjestelmään. Pienpuuston raivaustöitä olisi myös paikoin voitu tehdä maltillisemmin jättäen enemmän pienialaisia raivaamattomia tiheiköitä.

Raportin tulokset Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *