Oulun kaupungin tekemän kyselyn mukaan yli 60% vastaajista piti sähköpotkulautojen määrää ydinkeskustassa liian suurena. (Kuva: Sari Karhu)

Oulun kaupunki toteutti marraskuussa 2022 nettikyselyn, jonka avulla haluttiin selvittää kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia sähköpotkulautoihin liittyen. Suurin osa vastaajista koki mahdollisuuden sähköpotkulautailuun kaupunkiympäristössä pääpiirteittäin positiiviseksi asiaksi, vaikka kulkuvälineen käyttöön liittyi myös kielteisiä ajatuksia.

Vastausaktiivisuus oli kiitettävää ja vastauksia saatiin yhteensä 1 486 vastaajalta. Kyselyyn vastanneista suurin osa (61 %) ei ollut käyttänyt sähköpotkulautoja kertaakaan vuoden 2022 aikana, ja vain 18 % oli käyttänyt sähköpotkulautoja samalla aikavälillä useita kertoja. Kiinteä osa arkiliikkumista sähköpotkulautailu oli 7 % vastaajista.

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista piti osittain tai täysin hyvänä asiana sitä, että Oulussa on tarjolla vuokrattavia sähköpotkulautoja. Vuokrattavien sähköpotkulautojen määrä nähtiin kuitenkin liian suureksi niin ydinkeskustassa kuin koko Oulun alueella.

Lähes puolet vastaajista kertoi kuitenkin, että sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet turvattomuutta liikenteessä lähes päivittäin tai viikoittain. Noin kolmannes oli kokenut jalankulkijana vaaratilanteita lähes päivittäin tai viikoittain, Oulun tutkimusaineistosta käy ilmi.

Sähköpotkulautailijoiden liikennekäyttäytyminen oli aiheuttanut turvattomuuden tunnetta liikenteessä vähintään kerran kuukaudessa yli puolelle vastaajista. Sähköpotkulautailijat itse puolestaan eivät juurikaan koe turvattomuutta ajaessaan sähköpotkulaudalla.

Suurin osa vastaajista toivoi, että kaupunki lisäisi sähköpotkulaudoille merkittyjen pysäköintipaikkojen määrää. Huolimattomasti pysäköityjen potkulautojen on koettu aiheuttavan haittaa. Eniten haittaa kokivat pyöräilijät.

Oulun kaupunki on alkanut selvittää mahdollisuuksia sähköpotkulautojen pysäköintipaikkojen merkitsemiseksi. Tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikille ja erityisesti vilkasliikenteisessä ydinkeskustassa.

Kaupunki hyödyntää kyselyn tuloksia liikenneturvallisuutta ja sen tunnetta parantavissa toimenpiteissä. 

-Vastauksia tullaan hyödyntämään muun muassa sähköpotkulautojen pysäköinnin ja käyttöalueisiin liittyviä sääntöjen kehittämisessä, kertoo liikennepäällikkö Saija Räinä.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessa tästä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *