Tämä lukko ei Kajaanin kaupungille kelpaisi. Abloy sen olla pitää. Markkinaoikeus oli tosin toista mieltä. (Kuva: Pekka Moliis)

Liian tarkka ohjeistus haluttavien tuotteiden suhteen kaatoi Kajaanin kaupungin teknisen johtajan aprillipäivänä 2022 tekemän hankintapäätöksen. Kaupunki etsi palvelujen ja tuotteiden toimittajaa kaupungin lukkojen, heloitustarvikkeiden ja lukkosepäntöiden hankintaan liittyen ajalle 2022–2024 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle. Markkinaoikeus kiinnitti huomiota siihen, että tarjouspyynnössä rajattiin liian tiukasti ne valmistajat, joiden tuotteita tarjousten halutaan sisältävän.

-Kajaanin kaupunki käyttää pelkästään Abloy-tuotteita. Tilaaja pyytää tarjouspyynnössään pelkästään Abloy-tuotteita, jos tarjoaja tarjoaa vastaavaa tuotetta, tarjoajan tarjous hylätään. Tilaajat hankkivat erilaisiin tarpeisiin lukkoja, lukkojen- ja lukituslaitteiden osia, sekä tarvikkeita lukkojen huoltoon ja asennukseen. Kajaanin Pietari käyttää uudessa Sammonkaari-hankkeessaan Rollock-tuotteita, joista pyydetty erillinen hinnoittelu, tarjouspyynnössä todettiin.

Liian tiukasti rajattu

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan hankintapyynnössä olisi tullut sallia se, että vastaan otetaan myös ne tarjoukset, joissa on tarjottu vastaavia tuotteita toisilta valmistajilta.

-Kun otetaan huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset ja asiassa esitetty selvitys hankinnan kohteena olleista tuotteista ja hankintayksikön tarpeista, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut mahdollisuus määritellä hankinnan kohde riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvaamalla lukkojen teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole ollut hankintalain 71 §:n 3 momentissa tarkoitettua syytä viitata tiettyä alkuperää olevaan tuotteeseen.

-Kun tarjouspyynnössä on hankinnan kohteen kuvauksessa viitattu tuotteiden valmistajiin ja tuotemerkkeihin, on tarjouspyyntö ollut omiaan kohtelemaan tarjoajia epätasapuolisesti ja rajoittamaan kilpailua. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti määrittelemällä tarjouspyynnössä hankinnan kohteen viittaamalla Abloy- ja Rollock-tuotteisiin, markkinaoikeuden ratkaisussa todetaan.

Kaenuun murretta vaikea ymmärtää?

Hankintapäätöksestä valittanut yritys piti tarjouspyyntöä myös epäselvänä ja esitti valituksessaan vaatimuksen, että tarjouspyynnön on oltava yksiselitteisesti tulkittavissa myös Kainuun murrealueen ulkopuolella. Markkinaoikeus ei kuitenkaan ratkaisussaan puuttunut mahdolliseen murresanojen käyttöön, vaan totesi, ettei tarjouspyyntö ollut epäselvä.

Joka tapauksessa kahden tuotemerkin suosiminen aiheutti sen, että markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen. Hankinnan arvo olisi ollut arvonlisäverottomana noin 440 000 euroa. Markkinaoikeus kielsi laittamasta hankintapäätöstä käytäntöön ja ryyditti kieltoa vielä 40 000 euron uhkasakolla. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu.

Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *