HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 ilmanlaadun mittausasemaa. Näistä neljän aseman paikka vaihtuu vuoden tai kahden välein.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta. Ilmanlaatua mitataan sekä pysyvillä että siirrettävillä mittausasemilla. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, ja niiden avulla seurataan ilmanlaadun kehitystä pitkällä aikavälillä.

Siirrettävien asemien paikka vaihtuu vuoden tai kahden vuoden välein. Siirrettävien asemien avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta, ja ne sijoitetaan erityyppisiin ympäristöihin.

Vuonna 2023 siirrettävät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Helsingissä Tapanilassa, Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella ja jätevoimalan läheisyydessä Långmossebergenissä, Kauniaisten keskustassa sekä Keravan keskustassa.

– Tapanilassa meitä kiinnostaa erityisesti se, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun pientaloalueella. Kauniaisissa ja Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella selvitämme liikenteen vaikutusta hengitysilmaamme. Långmossebergenissä puolestaan mittaamme Vantaan Energian jätevoimalan alueen toimintojen vaikutusta ilmanlaatuun, sanoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen.

Keravan Keskustan Kehän mittauksista saadaan tietoa vilkasliikenteisen keskusta-alueen ilmanlaadusta. Kaikissa kohteissa on tehty mittauksia myös aiemmin.

– Pystymme hyödyntämään mittaustuloksia myös siten, että arvioimme niiden avulla muiden samankaltaisten alueiden ilmanlaatua. Esimerkiksi Tapanilan mittaukset kuvaavat myös muiden vastaavanlaisten pientaloalueiden ilmanlaatua, Manninen sanoo HSY:n tiedotteessa.

Täydentäviä mittauksia myös muissa paikoissa

Tapanilan lisäksi HSY mittaa tänä vuonna puunpolton vaikutusta pientaloalueiden ilmanlaatuun Raaseporissa. Siellä ei ole varsinaista mittausasemaa, vaan yksittäisillä mittalaitteilla selvitetään muun muassa PAH-pitoisuuksia.

Yksittäisillä mittalaitteilla seurataan myös katupölypitoisuuksia noin kymmenessä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla. Vastaavasti liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun seurataan noin 40 paikassa.

Ilmanlaadun mittaukset, fakta

 • Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu
 • HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittausasemaa pääkaupunkiseudulla ja kaksi muualla Uudellamaalla. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita ja niillä mitataan useaa eri ilmansaastetta.
 • Tapanilassa mitataan pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, PAH-yhdisteiden, typen oksidien, mustan hiilen ja LDSA:n pitoisuuksia sekä häkäpitoisuuksia.
 • Hämeenlinnanväylän varrella seurataan pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, typen oksidien, mustan hiilen ja LDSA:n pitoisuuksia.
 • Jätevoimalan läheisyydessä mitataan pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, typen oksidien, rikkidioksidin, LDSA:n ja metallien pitoisuuksia.
 • Kauniaisissa seurataan pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia.
 • Keravalla mitataan hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia.
 • Pysyvät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Helsingissä osoitteissa Mannerheimintie 5 ja Mäkelänkatu 50, Kallion urheilukentällä ja Vartiokylässä.
 • Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa.
 • Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.
 • Muualla Uudellamaalla ilmanlaatua seurataan pysyvästi Lohjalla.
 • Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla useissa eri paikoissa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *