Raahen Sarvankankaan tuulipuiston vaikutukset sitä ympäröivän alueen kiinteistöjen hintoihin olivat mukana selvityksessä. (Kuva: Ville Suorsa)

Tuulivoimaloiden käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta kiinteistöjen hintoihin, selviää Suomen tuulivoimayhdistyksen teettämästä selvityksestä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja ja taloustieteilijä Pasi Holm näki viitteitä siihen suuntaan, että tuulivoimalat voisivat jopa hieman nostaa asuin- ja lomakiinteistön hintoja.

– Tavallaan viisari kääntyy tähän suuntaan, mutta ei tilastollisesti merkittävissä määrin.

Selvityksessä oli mukana kuntia, joihin on rakennettu tuulivoimaa vuosien 2013 ja 2021 välisenä aikana. Tämän ehdon täyttäneet ja suurennuslasin alle laitetut kunnat olivat Haapajärvi, Jokioinen, Kalajoki, Karvia, Närpiö, Perho, Raahe ja Simo.

– Tarkastelujakso oli kahdeksan vuotta. Saimme sen aikana paljon havaintoja eli kiinteistökauppoja tutkittavaksi. Olemme pystyneet seuraamaan tuulivoimahankkeiden pitempiaikaisiakin vaikutuksia.

– Näistä kunnista ja tällä ajanjaksolla saimme käyttöömme tuhat asuinkiinteistökauppaa ja yli 300 lomakiinteistökauppaa.

Oletuksia kumoava selvitys

Selvityksen lähtökohtaa esitellessään Holm huomautti, että tuulivoimahankkeita valmisteltaessa paikallisia asukkaita usein huolettaa tuulivoimaloiden vaikutukset asuin‐ ja lomakiinteistöjen hintoihin.

Yleisesti on ajateltu tuulivoimaloiden aiheuttavan asuin- ja lomakiinteistöihin niiden hintoja laskevia ympäristövaikutuksia, Holm tiedostaa.

– Nyt olemme selvittäneet tuulipuistojen vaikutusta asuin- ja lomakiinteistöjen arvoon.

Yksittäistapaukset ovat toinen juttu

Tutkimusaineistossa olevat asuin‐ ja lomakiinteistökaupat eriteltiin sen mukaan, että onko ne tehty ennen tuulivoiman käyttöönottoa vai sen jälkeen.

Holm arvioi Taloustutkimuksen ja Finnish Consulting Groupin tekemän selvityksen olevan vahvalla pohjalla, vaikka lisätutkimuksillekin on sijansa.

– Jos tuulivoima olisi laskenut asuin- ja lomakiinteistöjen hintoja selvitysalueella kokonaisuutena, niin se tieto olisi saatu esille. Meillä oli niin paljon aineistoa käytettävänä.

Tämän sanottuaan Holm painottaa, että kyseessä on tilastollinen tarkastelu.
Yksittäistapauksia tuulivoiman vaikutuksista kiinteistöjen hintoihin löytyy suuntaan ja toiseenkin, hän tietää.

– Tilastollinen tarkastelu katsoo alueellista markkinaa kokonaisuutena.

Raahessa, Simossa ja Närpiössä on lukuisia eri ikäisiä tuulivoimayksiköitä. Perhon, Karvian ja Jokioisten kunnissa tuulivoimaloita on otettu käyttöön ainoastaan vuonna 2016, Kalajoella puolestaan 2015 ja 2016, Haapajärvellä vuosina 2015 ja 2017.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *