Turun raitiotie kulkisi reitillä Satama-Kauppatori-Varissuo. Noin 12 kilometrin matkalla olisi 17–20 pysäkkiä linjausvaihtoehdosta riippuen ja matka-aika 35–40 minuuttia. (Kuva: Turun kaupunki)

Turun kaupunki laatii parhaillaan raitiotien yleissuunnitelmaa välille Satama-Kauppatori-Varissuo. Raitiotien yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä arvioidaan erilaisia linjausvaihtoehtoja keskustassa, Tuomiokirkon kohdalla ja Varissuolla, sekä niiden vaikutuksia. Linjausvaihtoehtojen suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet ja niihin pyydetään kaupunkilaisten mielipiteitä.

Suunniteltava raitiotie kulkee noin 12 kilometrin matkan Satamasta Kauppatorin ja Tiedepuiston kautta Varissuolle. Reitillä on 17–20 pysäkkiä linjausvaihtoehdosta riippuen. Raitiotien matka-ajan Satamasta Varissuolle on arvioitu olevan noin 35–40 minuuttia. Raitiotielle on tutkittu erilaisia linjausvaihtoehtoja keskustassa, Tuomiokirkon kohdalla ja Varissuolla.

Raitiotien yleissuunnitelmaa laadittaessa keskustassa on tutkittu kolmea linjausvaihtoehtoa Rautatientorin ja Kauppatorin välisellä osuudella.

Keskustassa raitiotie voi kulkea joko Humalistonkadun ja Eerikinkadun kautta tai vaihtoehtoisesti Läntisen Pitkäkadun, Matkakeskuksen, Aninkaistenkadun, Maariankadun ja Kauppiaskadun kautta.

Lisäksi on tarkasteltu linjausvaihtoehtoa, jossa linja haarautuu siten, että joka toinen raitiotievuoro kulkee Eerikinkadun ja Humalistonkadun kautta Satamaan ja joka toinen raitiotievuoro kulkee Kauppiaskadun, Maariankadun ja Aninkaistenkadun kautta Matkakeskukselle.

Tuomiokirkon kohdalla on tutkittu kahta linjausvaihtoehtoa. Tuomiokirkon kohdalla raitiotie voi kulkea Uudenmaankatua pitkin tai vaihtoehtoisesti Tuomiokirkontorin läpi.

Raitiotien yleissuunnitelmaa laadittaessa Varissuolla on tutkittu kolmea linjausvaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan pituudeltaan, pysäkkimäärältään ja päätepysäkkien sijaintien osalta.

Raitiotie voi kulkea Varissuon liikekeskukselta Karvataskunkatua pitkin Pelttarinkadulle, jolla sijaitsee raitiotien päätepysäkki. Vaihtoehtoisesti raitiotie voi kulkea Varissuon liikekeskukselta Karvataskunkatua ja Suurpäänkatua pidemmälle niin, että raitiotien päätepysäkki sijoittuu Orminkujan kohdalle.

Kolmantena vaihtoehtona raitiotie voi kulkea Varissuon liikekeskukselta Karvataskunkatua ja Suurpäänkatua vielä edellistäkin linjausvaihtoehtoa pidemmälle niin, että raitiotien päätepysäkki sijoittuu Kraatarinkadun kohdalle.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida alustavaa linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia Kerro kantasi -palvelussa 19.4.-8.5.2022 välisenä aikana.

Raitiotien yleissuunnitelman tavoitteena on täydentää aiempia raitiotiesuunnitelmia, parantaa raitiotien toteutussuunnitteluvalmiutta sekä arvioida raitiotien vaikutuksia.

Yleissuunnitelman laatiminen perustuu kaupunginvaltuuston keväällä 2020 tekemään päätökseen. Raitiotien rakentamisesta päätetään myöhemmin kaupunginvaltuustossa toteutussuunnitelmien ja tarkennettujen kustannusarvioiden perusteella.

(Lähde: Turun kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Turussa kuten Viipurissakin oli raitiotiet, Viipurin raitiotiet menetettiin sotien seurauksena, Turku menetti raitiotiet omilla päätöksillään, kun henkilöautot tulivat kansan käyttöön. Tampere suurin kustannuksin hankki raitiotien ja tuotti tällä suuria ongelmia linja-autoliikenteen ja junaliikenteen yhteensovittamiselle. Linja-autot joutuvat ajamaan ihan ihmereittejä kuten varmaan henkilöautotkin saavuttaakseen Tampereen rautatieaseman. Vältän liikkumista ja tulemistaTampereelle paitsi vaihtaessani junaa.
    Jos Turku haluaa raitiotien, en suosittele Tampereen virheitä, Tampereelle on palautettu junien lähipaikkakuntien liikennettä. Olisiko tässä ratkaisua Turun suuntaankin?