Kestävä kehitys on noussut asukaskyselyssä Kuhmon kaupunkistrategian tärkeimmiksi koettujen arvojen joukkoon. (Kuva: Kuhmon kaupunki / Risto Takala)

Kuhmon kaupunki on käynnistänyt kokeiluhankkeen, jossa kehitetään kestävää kehityksen toimintamalleja. Hankkeen avulla tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin. Samalla sovelletaan jo olemassa olevia ratkaisuja ja tehdään Kuhmon hyviä käytäntöjä näkyväksi.

– Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ on kuntien lakisääteistä toimintaa, joten tämän toimintamallin monistettavuus myös muihin kuntiin on hyvä, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä toteaa.

Kestävä kehitys on noussut asukaskyselyssä Kuhmon kaupunkistrategian tärkeimmiksi koettujen arvojen joukkoon. Kokeiluhankkeen myötä asukkaiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kunnan kestävän kehityksen työhön paranevat.

– Poikkihallinnollinen yhteistyö ja johtaminen nivotaan yhteen hyvinvointijohtamisen kanssa, ja tuleva kestävän kehityksen sopimusmalli tekee työstä vaikuttavaa yhdessä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, Määttä kertoo hankkeen tavoitteista.

Kokeiluhankkeen aikana laaditaan kestävän kehityksen sopimusmalli yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön. Samalla ne saavat tietoa kuntalaisten kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä tarpeista.

Kokeiluhankkeessa yhdistetään osallisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen myös kulttuurikokemus ja tuodaan nuoria mukaan kestävän kehityksen työhön.

– Kuhmolla on pitkät perinteet musiikin viemisestä erilaisiin paikkoihin nuorista koostuvan kesämuusikkotoiminnan avulla. Nyt perustamme nuorista koostuvan tanssiryhmän, jonka esityksien sisältö pohjautuu kaupunkistrategian mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, hankkeen koordinaattorina toimiva Kuhmon kaupungin viestinnän asiantuntija Jarkko Piirainen kertoo.

Kokeiluhanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Hanke kestää toukokuun 2023 loppuun saakka.

Hankkeen verkkosivut: ”Täyttä elämää Kuhmossa – Kestävä kehitys elämään arjen teoissa”

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *