Asuntomessut Naantalin Lounatuulessa järjestetään 15.7. –14.8.2022. Esillä on 35 kohdetta.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat määrittävät yhdessä rakentajien ja rakennuttajien kanssa kohteiden laatupisteet Asuntomessualueella Naantalissa. Monivaiheisen projektin ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan ennen kaikkea laatupisteiden määrittämiseen liittyvien kysymysten ymmärrettävyyttä.

Pientalon laatua ja laadunvarmistamista voidaan määritellä ja seurata useilla eri menetelmillä. Eri menetelmistä huolimatta laatuvirheiltä ei voida kokonaan välttyä. Nyt Naantalissa käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on tutkia laadun konkreettista toteutumista Naantalin Asuntomessukohteissa. Hankkeessa hyödynnetään Oulun kaupungin rakennusvalvonnan laatimaa pientalonlaatu.fi-sovellusta.

Tässä työkalussa pientalon laadun arviointi perustuu sekä teknisen että asuttavuuden laadun arviointiin. Etukäteen määriteltyjen laatutekijöiden perusteella rakennuttaja tai asukas voi pisteyttää sekä talon teknisen että asuttavuuden laadun vastaamalla yksinkertaisiin monivalintakysymyksiin.

Tutkimus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön tutkimusryhmän toimesta ja siihen osallistuu tutkijoiden ja opetushenkilöstön lisäksi myös 1.–4. vuosikurssin opiskelijat. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat avustavat rakennuttajia kyselyn täyttämisessä.

-Tämän jälkeen laadimme yksinkertaisen kyselyn rakennuttajille tutkimaan sitä, olivatko kyselyn kysymykset riittävän selkeitä, kertoo hankkeesta vastaava lehtori Tapio Keiramo Turun ammattikorkeakoulusta Asuntomessujen tiedotteessa.

Mikäli hanke saa lisärahoitusta, voidaan selvittää suunnitellun laadun avuksi kehitetyn ohjelmiston (pientalolaatu.fi) toimivuus laatumittarina ja sen korrelointi toteutuneeseen laatuun rakentamisvaiheessa sekä rakennusten käytön aikana.

Kun kohde on valmis ja siinä asutaan päästään toteamaan tavoitellun laadun toteutuminen ja voidaan verrata tulosta suunniteltuun. Ideaalitilanteessa seurataan noin viiden vuoden ajan kohteen laatuun liittyviä pisteitä ja arvioidaan toteutuneen laadun korrelaatiota saatuihin tavoitearvoihin.

-Asuntomessut esittelee tyypillisesti hyvin monimuotoista rakentamista ja siksi se sopii alustana monenlaisiin hankkeisiin. Olemme mielellämme mukana mahdollistamassa rakentamisen laadun mittaamisen työkalujen kehittämistä entistä paremmaksi, toteaa operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää Asuntomessuilta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *