Helsingin energiayhtiö Helen sulkee Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään 1.4.2024. Yhtiö lopettaa näin kivihiilen käytön yli viisi vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin. Vaikutus koko Suomen hiilidioksidipäästöihin on 5% vähennys. (Kuva: Kari Långsjö)

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen Oy nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon ja sulkee Helsingin Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään 1.4.2024. Yhtiö lopettaa näin kivihiilen käytön yli viisi vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin.

Hiilivoimala Hanasaaressa suljetaan vuotta aiemmin, 1.4.2023. Helen siirtyy vaiheittain hajautettuun lämmöntuotantoon, jossa lämpöä tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi, uusiutuvasti ja toimitusvarmasti.

– Tämä vuosi on viitoittanut vahvasti tietämme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Päätös Salmisaaren kivihiilen käytön päättämisestä viisi vuotta suunniteltua aiemmin tarkoittaa, että tulemme entistä tiiviimmin siirtymään ja kehittämään hajautettua energiajärjestelmää, Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström sanoo.

– Tätä työtä Helenissä on tehty jo vuosia. Päästömme ovat olleet lasku-uralla jo hyvän aikaa, ja kun hiilen käyttö loppuu myös Salmisaaressa, vähenevät Helenin ja koko Suomen hiilidioksidipäästöt merkittävästi, Weckström kertoo Helenin tiedotteessa.

– Hiilen käytön lopettaminen on ilmaston kannalta vaikuttavin päätös, jonka voimme Helsingissä tehdä. Se ohjaa meitä kohti kunnianhimoista, kaupunkistrategiassa linjattua, tavoitetta tehdä pääkaupungista hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Helsinki haluaa olla ilmastoteoissa edelläkävijä ja osoittaa, että yhä merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävyyden varmistamisessa on nimenomaan kaupungeilla, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

– Päätös on merkittävä Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Pelkästään Salmisaaren hiilikattilan sulkeminen vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosina 2024–2029 noin 2,4 miljoonaa tonnia. Suomen CO2-päästöt tulevat vähenemään Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten sulkemisen myötä noin 5 %, kertoo Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Lämmön riittäminen turvataan monilla eri tavoilla

Helen on jo vuosia valmistellut siirtymistä hajautettuun lämmöntuotantoon ja energiajärjestelmään. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ohella nykyisillä vihreillä teknologioilla ja innovaatioilla varmistetaan se, että lämpöä riittää pääkaupungissa turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Hajautetun lämmöntuotannon keskiössä ovat monet erilaiset ympäristölämmöt, teollisuuden ja konesalien hukkalämmöt sekä kestävästi tuotettu bioenergia. Maakaasutuotanto turvaa lämmön toimitusvarmuuden.

Yhtiö laajensi tänä vuonna Katri Valan puiston alla sijaitsevaa lämpöpumppu- ja jäähdytyslaitosta, jonne sijoittuu myös rakenteilla oleva maailman suurin lämpöpumppu. Mustikkamaan lämpövarasto otetaan käyttöön keväällä 2022 ja Vuosaaren uudessa biolämpölaitoksessa käynnistyy tuotanto joulukuussa 2022.

Käynnissä olevia selvityshankkeita ovat uudet lämpöpumppulaitokset, merivesilämpöpumput sekä Porvoon Kilpilahdessa syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen ja pienydinvoimalatekniikan tutkiminen.

Siitymäkaudelle haetaan valtion tukea

– Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksissa on ollut oman aikansa huippuinnovaatio. Helsingin uudessa hajautetussa energiajärjestelmässä lämpö tulee läheltä ja sähkö kaukaa uusiutuvasti, päästöttömästi ja kestävästi, sanoo Helenin tuotannosta ja omaisuudesta vastaava johtaja Timo Aaltonen.

Pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa Helenille mahdollisuuden käyttää digitaalisesti ohjattua ja optimoitua energia-alustaa, ja se mahdollistaa täysin hiilineutraalin tulevaisuuden. Kaukolämpöverkon älykäs ohjaaminen vie energia- ja resurssitehokkuuden uudelle tasolle. Asiakkaiden kanssa tehtävät ratkaisut, hukkalämmön hyödyntäminen ja kaksisuuntainen lämpökauppa nousevat merkittävään rooliin.

Helen arvioi, että kaukolämmön hintapaine laskee, kun yhtiö luopuu kivihiilestä ja siirtyy uusiutuvaan sekä päästöttömään energiantuotantoon. Myös huoltovarmuus paranee, kun ulkomaisesta fossiilisesta polttoaineesta luovutaan.

Siirtymäkaudella hiilen energiakäytön korvaamiseksi ja lämmöntuotannon toimitusvarmuuden turvaamiseksi Helen hakee valtiolta tukea.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *