Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta joutuu ottamaan uusiksi elokuussa 2017 tekemänsä päätöksen, joka koski yhden kaupungin alueella toimivan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Vesiosuuskunta oli hakenut lautakunnalta muutosta toiminta-alueeseen viemäriverkoston osalta. Viemärit olivat osuuskunnan mukaan niin huonokuntoisia, ettei niiden korjaaminen ollut taloudellisesti järkevää.

Lautakunta hyväksyi vesiosuuskunnan hakemuksen ja päätti, ettei toiminta-alue enää käsittänyt viemäriverkostoa. Viemäriverkostopalvelut voitaisiin korvata kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla tai useampaa kiinteistöä palvelevilla käsittelyjärjestelmillä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset lokakuussa 2019. Tämän jälkeen asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi niin teknisen lautakunnan, kuin hallinto-oikeuden asiassa tekemät ratkaisut.

KHO katsoo tuoreessa päätöksessään, ettei vesiosuuskunta ollut esittänyt tarkempaa selvitystä taloudellista tilanteestaan. Myöskään mitään laskelmaa siitä, mitä viemäriverkoston saneeraus olisi merkinnyt asiakasmaksuihin ei ollut esitetty. Näin ollen tietoa siitä, mitä viemäriverkoston pitäminen osana toiminta-aluetta ei ollut esitetty.

-Sen arvioimiseksi, aiheutuiko toimenpiteistä vesihuoltolain 24 §:n 5 momentissa tarkoitettuja ylimääräisiä kustannuksia, kunnalla oli oltava tiedot myös niistä kustannuksista, jotka aiheutuisivat vesihuollon jatkamisesta toiminta-alueen alkuperäisen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Kunnan tuli näiden tietojen pohjalta todeta toiminta-alueen supistamisesta päättäessään, aiheutuiko vesihuollon turvaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ennakolta arvioiden laitoksen asiakkaille vesihuoltolain 24 §:n 5 momentissa tarkoitettuja ylimääräisiä kustannuksia. Lautakunnan päätöksessä arviointia ei ollut tehty, päätöksessä todetaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *