Robottibussia pilotoitiin Keran kaupunginosassa Espoossa vuonna 2019. (Kuva: Janne Ketola/Summit Media Oy)

Espoon kaupunki ja Turun kaupunki ovat selvittäneet yhteistyössä, miten automaattinen joukkoliikenne voisi toimia osana joukkoliikennejärjestelmää.

Robottibusseja on testattu Suomessa kaupunkiympäristössä jo useiden vuosien ajan ja tulevaisuuden tavoitteena onkin tehdä robottibusseista pysyvä osa kaupunkien joukkoliikennettä.

Sitowisen toteuttamassa tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin automaattisen liikenteen tulevaisuuden kehitysnäkymiä Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitysnäkymien pohjalta laadittiin toimenpidesuosituksia kaupungeille. Lisäksi selvitettiin minkälaisia vaatimuksia robottibussiliikenne asettaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, Turun ja Espoon kaupungit kertovat tiedotteissaan.

Robottibussien tullessa laajemmin käyttöön kaupungeissa on arvioitava erilaisia näkökulmia, kuten turvallisuus, pysäkkijärjestelyt, latausasemien sijainti, etäohjaus häiriötilanteissa, palvelun saavutettavuus ja esteettömyys.

Automaattisen ajamisen ja robottibussien laajemman käyttöönoton ajankohdasta on olemassa erilaisia arvioita. Ajoneuvovalmistajien näkemysten mukaan on mahdollista, että noin vuodesta 2025 alkaen ollaan teknisesti täysin valmiita toimimaan muun liikenteen seassa.

Todennäköisimmin automaattisen joukkoliikenteen voi odottaa olevan jo melkoisen vakiintunutta vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on, että robottibussit toimisivat osana joukkoliikennettä ja tarjoaisivat joustavan liityntäliikenteen esimerkiksi junan ja metron käyttäjille.

Espoon kaupunki toimii aktiivisesti kumppaneiden kanssa kestävien ratkaisujen edistämisessä. Automaattiseen ajamiseen liittyvät toimenpiteet tulisi toteuttaa yhteistyönä, johon osallistuvat Suomesta kaikki ne kaupungit, joilla on suunnitelmia ja näkemyksiä automaattiliikenteen ja automaattisten bussien käyttöönottoon liittyen.

Turun kaupunki puolestaan on selvittänyt automaattisen joukkoliikenteen potentiaalia osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta jo vuosina 2018-2019. Selvityksen mukaan suurin haaste automaattisten robottibussien käyttöönottoon liittyy niistä aiheutuviin kustannuksiin, sillä jokaisessa linja-autossa tulee vielä nykyään olla turvakuljettaja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kaupunkien rooli on edesauttaa robottibussien kokeilemista aidossa kaupunkiympäristössä sekä varmistaa katuympäristön kehittäminen siten että robottibusseilla ajaminen on mahdollista.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *