Helenin meriveden lämmöntalteenottohankkeella etsitään vaihtoehtoja korvata Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilellä tuotettu kaukolämpöteho kokonaisuudessaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsingissä. Hanke etenee nyt ympäristövaikutusten arviointiin.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Päämääränä on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Hankkeella etsitään vaihtoehtoja korvata Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilellä tuotettu kaukolämpöteho kokonaisuudessaan. Merivesilämpöpumppujen vähäpäästöisyys perustuu samaan periaatteeseen kuin muidenkin lämpöpumppujen, mutta sen sijaan, että lämpö tuotettaisiin esimerkiksi kivihiiltä, maakaasua tai öljyä polttamalla, lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että meriveden lämpöenergiaa lämmön tuotantoon. Hankkeesta ei ole vielä tehty toteutuspäätöstä.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. Arvioinnin tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten.

Kivihiilen korvaaminen meriveden lämmöllä

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan meriveden ottoon ja purkuun tarvittavat tunnelit Salmisaaren voimalaitosalueelta Helsingin edustalla sijaitsevalle merialueelle. Tarkempaan tarkasteluun on valittu kolme vaihtoehtoa vedenottotunneleille. Lämmön talteenotossa jäähtyneen veden purkamisen osalta tarkastellaan puolestaan neljää vaihtoehtoista purkupaikkaa.

Helen on selvittänyt mittausantureilla merenpohjanolosuhteista talvikauden ajan. Mittaukset on saatu nyt onnistuneesti päätökseen ja tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan, ja merivesilämpöpumppuselvitys on osa mittavaa investointiohjelmaa.

Lisätietoa meriveden lämmöntalteenottohankkeen suunnitelmista, YVA-prosessista sekä aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on koottu tänne.

Faktat:

  • Suunnittelun lähtökohtana 500 MW kaukolämpöteho.
  • Lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että meriveden lämpöenergiaa kaukolämmön tuotantoon.
  • Laitoksen tuottamasta kaukolämmöstä noin 60 % olisi peräisin merivedestä ja 40 % sähköstä.
  • Lämpöpumppuihin johdettava merivesi on alimmillaan noin +2 °C, jolloin mereen palautettava vesi on noin 0,5 °C.
  • Riittävän lämpimän veden löytäminen talvella vaatii vedenoton 50-70 m syvyydeltä. Vedenottoa varten tarvitaan jopa 15-30 km pitkä tunneli.
  • Tarvittava virtaama on noin 180 000 m3/h (50 m3/s), kun veden lämpötila on + 2 °C.

(Lähde: Helen Oy)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *