Korkein halinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen Kuopion Lippumäen tekojääradan rakentamisen kilpailutuksesta. (Kuva: Santeri Visti)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt markkinaoikeuden tekemän päätöksen, jolla se määräsi Kuopion kaupungin maksamaan 200 000 euron hyvityksen Lippumäen urheilualueen tekojääradan rakennusurakan kilpailutukseen liittyen.

Hankinnasta valittanut tarjoaja oli vedonnut siihen, ettei voittaneessa tarjouksessa ollut riittävää selvitystä siitä, miten tarjouksessa ilmoitettu alihankkija osallistuu työhön. Näin ollen valittajan mielestä oli epäselvää, oliko alihankkijan referenssejä voitu huomioida voittaneen tarjoajan soveltuvuutta arvioitaessa.

Markkinaoikeus oli valittajan kannalla asiassa samalla kannalla syyskuussa 2019 antamassaan ratkaisussa. Se katsoi hankintalain 92 §:n ja tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, että alihankkijan voimavarojen käyttö hankkeessa olisi tullut todentaa alihankkijan allekirjoittamalla selvityksellä tai sitoumuksella. Tätä ei tässä noin 2,6 miljoonan euron hankinnassa ollut tehty.

Kuopion kaupungin hankintayksikkö ei ratkaisuun tyytynyt, vaan se valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lähes kahden vuoden odottelun jälkeen KHO kumosi markkinaoikeuden ratkaisun kokonaisuudessaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoo tuoreessa ratkaisussaan, että kysymyksessä olevassa kansallisessa hankinnassa ei tullut sovellettavaksi hankintalain 92 §. Korkein hallinto-oikeus totesi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta kuitenkin johtuvan, että alihankkijan, jonka referensseihin hankinnassa nojaudutaan, on myös tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen.

-Kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä ei ollut edellytetty, että alihankkijan osallistuminen hankinnan toteuttamiseen olisi osoitettava alihankkijan allekirjoittamalla selvityksellä tai sitoumuksella. Tarjouspyynnön ehdot ja kysymyksessä oleva kansallinen hankintamenettely huomioon ottaen riittävää oli se, että voittanut tarjoaja oli ilmoittanut tarjouksessaan alihankkijan nimen sekä toimittanut tätä koskevan selvityksen soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä ja että kysymyksessä olevan alihankkijan osallistuminen hankinnan toteuttamiseen oli varmistettu hankintapäätöksen jälkeisessä urakkaneuvottelussa, korkeimman oikeuden tiedotteessa todetaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *