Voimakas väestönkasvu vaikeuttaa liikenteen päästöjen pudottamista myös Espoossa. Liikenteen päästöt ovat pysytelleet vertailuvuoden 1990 tasolla. (Kuva: Ville Miettinen)

Espoon ilmastopäästöt putosivat 16 prosenttia koronavuonna 2020 vuodesta 2019. Suurin tekijä pudotuksessa on kivihiilen käytön väheneminen.

Koko pääkaupunkiseudulla pudotusta oli 11 prosenttia.

Asukaskohtaiset päästöt Espoossa vuonna 2020 olivat 3,1 t CO2-ekv, alhaisimmat pääkaupunkiseudun kaupungeista. Vuodesta 1990 asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 50 prosenttia.

Yli puolet pääkaupunkiseudun vuotuisista päästöistä on peräisin rakennusten lämmityksestä. Espoossa kivihiilen käyttö väheni yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Jo runsas 40 prosenttia Espoon kaukolämmöstä tuotettiin vuonna 2020 uusiutuvilla energialähteillä.

– Yhdessä yritysten kanssa tehty ilmastotyö näkyy nyt myös tilastoissa, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Espoon kaupunki on sitoutunut esimerkiksi yhdessä energiayhtiö Fortumin kanssa hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon tämän vuosikymmenen kuluessa.

Eroon kivihiilestä vuoteen 2025 mennessä

Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 2016 lähtien olleet pääkaupunkiseudun kaupunkien pienimmät. Kestävä Espoo -kehitysohjelmassa on päästöttömän kaukolämmön lisäksi lähes 30 muuta hanketta, joilla taataan se, että positiivinen kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

– Espoossa tärkein yksittäinen ilmastoteko on luopuminen kivihiilestä vuoteen 2025 mennessä, toteaa Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Viime vuonna Espoon kaukolämmön tuotannon päästöjä tiputti erityisesti Kivenlahden biolämpölaitoksen käyttöönotto. Jo nyt kesäajan kaukolämpö tuotetaan biopolttoaineilla ja jäteveden hukkalämmön avulla.

Fortum on myös suunnittelemassa suuren datakeskushankkeen lämmöntalteenottoa. Se voisi kattaa jopa kolmasosan kaupungin kaukolämmöntarpeesta.

Liikenne seuraava haaste

Lämmityksen jälkeen suurimmat seudulliset kasvihuonekaasujen päästölähteet ovat liikenne ja sähkönkulutus. Espoossa liikennepäästöjä vuonna 2020 syntyi 1,0 tonnia asukasta kohden, sähkönkulutuksen päästöjä 0,5 tonnia/asukas.

Sähkönkulutuksen kokonaispäästöt ovat pudonneet noin kolmannekseen vuoden 2007 huippulukemista.

Sen sijaan liikenteen päästöt ovat pysytelleet seudulla melko lailla vertailuvuoden 1990 tasolla. Ajoneuvot ovat entistä vähäpäästöisempiä, mutta liikenne on lisääntynyt nopean väestönkasvun tahdissa.

Espoon kestävää kehitystä vauhdittaa 20-henkinen kestävän kehityksen tiimi, jossa on esimerkiksi liikenteen, kiertotalouden ja energiatekniikan asiantuntijoita. Nopeasti kasvavassa kaupungissa työtä riittää.

– Vaikka kaupungin asukaskohtaiset päästöt ovat puolittuneet, olivat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vielä vuonna 2019 vertailuvuoden 1990 tasolla, kertoo kehittämispäällikkö Sanna Rönkkönen.

Tätä kehitystä selittää Espoon nopea väestönkasvu. Espoolaisia on nyt 1,7-kertainen määrä vuoteen 1990 verrattuna.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *