Turun nyt avustusta saaneessa hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa yrityksiä palvelevaksi alueelliseksi ilmastoverkostoksi.

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan niille yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin selvästi aiempia hakuja enemmän.

-Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Tämä näkyy niin ilmastoavustusta hakeneiden kuin ilmastotavoitteita asettaneiden kuntien määrässä. Ilmastoratkaisut tuovat kunnille usein päästövähennysten lisäksi taloudellista hyötyä sekä lisäävät kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kolme keskeistä hanketeemaa korostui avustushakemuksissa selvästi. Nämä olivat kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö ja energiatehokkuus.

-Saimme hakemuksia myös sellaisilta kunnilta, jotka eivät ole aiemmin profiloituneet ilmastotyössä, ja joukossa oli monta todellista helmeä, iloitsee erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Kukin hanke sai avustusta enintään 70 000 euroa/70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta jaettiin mm. palkka- ja selvityskustannuksiin, mutta ei omaisuuden hankintoihin tai investointeihin.

Kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö sekä energiatehokkuus kärkiteemoja

Seuraavassa esitellään muutamia esimerkkejä kuntien ilmastotoimista.

Turun kaupungin IKLU – Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit pääsi avustettavien hankkeiden joukkoon. Turussa toimii Ilmastojoukkue, johon kuuluu jo yli 70 ilmastoteon tehnyttä tahoa. Nyt avustusta saaneessa hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa yrityksiä palvelevaksi alueelliseksi ilmastoverkostoksi.

-Tavoitteena on saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä kohdistamalla toimenpiteet Turun alueen klustereiden veturiyrityksiin ja alihankintaketjuun. Ilmastojoukkueessa on jo mukana joidenkin klustereiden veturiyrityksiä ja näistä yrityksistä valitaan “koutseja” värväämään muut veturiyritykset mukaan Ilmastojoukkueeseen, kertoo ilmastojohtaja Risto Veivo Turusta.

Veturiyritysten näkyvä rooli Ilmastojoukkueessa kannustaa ja ohjaa tehokkaasti alihankintaverkostojen ilmastotyötä. Alihankintaverkoston yrityksille hanke tarjoaa Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys -koulutuksia.

Kalajoen kaupungin Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen sai avustusta alueella toimivien yritysten ja maatilojen irrottamiseen öljystä, energiatehokkuuden parantamiseen ja vähähiilisyyden edistämiseen.

-Tavoitteena on vähentää yritysten ja maatilojen öljyn käyttöä 10 GWh 2022 loppuun mennessä ja vähintään puolittaa öljyn käyttö (20 GWh) lämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hankkeen avulla synnytetään ja edistetään paikallista energiayrittäjyyttä, toteaa Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka.

Ilmastoseuranta – Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimien seuranta tuloksekkaaksi ja näkyväksi -hanke sai avustusta vaikuttavuutta ja ilmastotoimien etenemistä kuvaavan helppokäyttöisen työkalun käyttöönottamiseksi ja kytkemiseksi osaksi johtamisjärjestelmiä. Hankkeessa otetaan käyttöön alun perin Helsingissä toteutettu Ilmastovahti-palvelu sekä kehitetään kaupunkien ilmastotyön mittareita tuloksekkaan ilmastotoiminnan edistämiseksi.

-Tavoite on parantaa tilannekuvaa kaupunkien ilmastotoimissa sekä saada kohdennettua ilmastotoimet ja resurssit päästövähennysten kannalta tehokkaisiin toimenpiteisiin, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Kotkasta.

(Lähde: Ympäristöministeriö)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *