Myös kuntatekniikan töiden parissa on meneillään suuri työn murros, jonka luonnetta selvitetään laajalla yhteisseurannalla.

Työn murros on käynnissä kaikilla toimialoilla. Työn murroksesta alettiin puhua joitakin vuosia sitten sen vuoksi, että uuden teknologian ja erityisesti digitalisaation nähtiin vauhdittavan muutosta niin paljon.

Aiheesta järjestettiin seurantakierros vuonna 2019. Sen päätulos oli, että työn murros on käynnissä kaikilla kunnan toimialoilla ja ammateissa. Tuolloin muun muassa kirjastoala ja sairaalat kuuluivat niiden toimialojen joukkoon, joissa työn murros oli edennyt pisimmälle. Muutokset näkyvät töiden sisällöissä, toimintatavoissa ja työn organisoinnissa.

Vuoden 2019 seurantatuloksissa korostui kuitenkin uuden teknologian hyödyntäminen, ei teknologia itsessään. Usein merkittävimmiksi uusiksi asioiksi työn murroksessa nostettiin yhteistyö toisten kanssa, kuten sairaaloissa yhteistyön kulttuuri hyvän hoidon takeena.

Nyt on käynnistetty seuraava KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen seurantakierros työn murroksesta.

Työn murros myös näkyy eri tavoin eri ammateissa ja toimialoilla. Jo sen ensimmäisissä asiantuntijakeskusteluissa selvisi, että kahdessa vuodessa on ehtinyt tapahtua todella paljon, eikä vain koronan vuoksi.

Seurantakierros huipentuu helmi-maaliskuun vaihteessa tehtävään laajaan seurantakyselyyn, johon kaikkien Suomen kuntaorganisaatioiden johdolla, kehittäjillä ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua.

– Odotamme, että tuloksista selviää esimerkiksi se, millä tavoin erilaiset uudet toimintatavat ja digitalisaatio ovat edenneet korona-aikana eri toimialoilla ja ammateissa, sekä lähi- että etätöissä ja -palveluissa, sanoo KT Kuntatyönantajien johtava työelämän kehittämisen asiantuntija

Niilo Hakonen.

– Kiinnostavaa on myös, missä määrin erilaiset digitaaliset palvelut, some-viestintä kuntalaisille, tekoäly ja robotit ovat tulleet osaksi kuntatyötä, Hakonen miettii.

Työn murros -työryhmän puheenjohtaja, KT:n neuvottelupäällikkö Jorma Palola kuvaa ainutlaatuiseksi tapaa, jolla kunta-alalla seurataan laajassa yhteistyössä työn muuttumista eri toimialoilla ja työpaikoilla.

– Järjestelmällinen seuranta, johon kunta-alalla työskentelevien on helppo osallistua, on todella hyvä tapa nostaa esille nykyaikaista kuntatyötä, käynnissä olevaa työn murrosta ja nyt myös korona-ajan kokemuksia kuntatyöpaikoilla, Palola tiivistää.

Seurannan tuloksia tarvitaan yhteisessä edunvalvonnassa ja työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa kuntatyön kehityksestä ja tilanteesta työpaikoille itselleen mutta myös poliittisille päättäjille ja kuntalaisille.

Yksi keskeisiä selvityksen kohteena olevia aiheita on uudistuvan kuntatekniikan työn murros.

Kahden vuoden välein toteutettavan työn murroksen seurannan tarkoitus on tehdä nykyaikaista kuntatyötä näkyväksi. Tavoitteena on myös rakentaa yhteistä kuvaa muutoksesta sekä vahvempaa tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Julkisen alan unioni JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n yhteinen hanke ja osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta.

Nyt voi ilmoittautua mukaan vastaamaan tästä linkistä.

(Lähde: KT Kuntatyönantajat)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *