Kotkan ilmasto-ohjelman vuositasolla tehtävät toimenpiteet määritellään talousarviossa osana strategisia vuositavoitteita. Esimerkiksi Kotkan Energia Oy laatii tiekartan oman tuotannon vähähiilisyys-ja kestävyysasioista v 2021. Energiayhtiön tuottaman kaukolämmön osuus kaupungin päästöistä oli 12 prosenttia vuonna 2017. (Kuva: Ville Miettinen)

Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt uuden ilmasto-ohjelman käyttöönotosta. Ohjelma ohjaa kaupungin ilmastotyötä vuoteen 2030 saakka.

Kyseessä on Kotkan toinen ilmasto-ohjelma. Edellinen otettiin käyttöön 2011. Kotka liittyi keväällä 2019 hiilineutraaliutta tavoittelevien tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon, jonka kriteerien mukaisesti kaupunki tavoittelee 80 % kasvihuonekaasupäästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2007.

Kotkan ympäristönsuojelupäällikön Heli Ojalan mukaan uudella tuoreella päätöksellä päivitettiin ilmasto-ohjelma Hinku-aikakauteen.

– Otimme huomioon ilmastoteemassa tulleen uuden tiedon ja uudet tarpeet. Esimerkiksi kytkökset kiertotalouteen, hiilinieluihin sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen ovat nyt vahvemmin mukana, Ojala sanoo Kotkan kaupungin tiedotteessa.

Kotkan ilmastotyötä ohjaa ohjelman pohjalta kaupunginjohtajan johtoryhmä. Johtoryhmälle asiat valmistelee ilmastotyöryhmä, jossa ovat edustettuna keskeisimmät tahot kaupunkikonsernin – emo ja tytäryhtiöt – merkittävimpien ilmasto-näkökohtien kannalta. Työryhmässä voi olla myös osakkuusyhtiöiden sekä kuntayhtymien edustajia.

Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen Ympäristökeskuksesta pitää Kotkan ilmasto-ohjelmaa on esimerkillisenä, koska ohjelma on kaupungin ja sen omistamien yhtiöiden yhteinen.

– Merkittävät päästövähennykset vaikkapa lämmityksen ja liikenteen osalta edellyttävät konkreettisia toimia ja investointeja kaupungilta, yrityksiltä ja myös asukkailta.

– Kotka voi näyttää esimerkkiä, miten kaupunki yhdessä omien ja alueen muiden yritysten kanssa etenee ripeästi kohti hiilineutraaliutta, Auvinen sanoo.

Kotkan kaupunginjohtajan Esa Sirviön kaupunki on sekä merkittävä toimija että suunnannäyttäjä ilmastotyössä.

– Nyt päivitetyn ohjelman myötä haluamme sekä aktivoida kaupungin ilmastotyötä että haastaa myös alueen asukkaat ja yritykset mukaan ilmastotalkoisiin.

Kotkan uudessa ilmasto-ohjelmassa on 11 teemaa ja tavoitetta.

LUE MYÖS:

Ilmastotavoitteet vaativat kunnilta syvempää yhteistyötä yritysten kanssa – ”On tärkeä, että kaupungit ymmärtävät roolinsa”

Hinku-verkosto kasvaa – Vantaa mukaan uutena

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *