Kevään kuntavaaleja varten energia- ja ilmastotutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, jolla edistetään hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista.

Kuntien suunnitelmallisilla lämmitys-, liikenne-, rakentamis- ja kaavoitusratkaisuilla voidaan vähentää tehokkaasti päästöjä. Samalla vahvistetaan alueen cleantech-markkinoita, luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan kuntatalouteen säästöjä.

Kevään kuntavaaleja ajatellen energia- ja ilmastotutkijat ovat laatineet politiikkasuosituksen, jolla edistetään hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista.

-Kunnat ovat keskeisiä toimijoita ilmasto- ja energiakysymyksissä, koska ne huolehtivat liikennejärjestelmän ja lämmityksen toteutuksesta, sekä ohjaavat lupakäytäntöjen ja maankäytön suunnittelun avulla kuntalaisten toimia. Uusien ratkaisujen mahdollistaminen tuo kuntatalouteen säästöjä ja tuloja, toteaa Smart Energy Transition -hankkeen johtaja, professori Armi Temmes Aalto-yliopistosta.

Energia- ja ilmastotutkijoiden laatima kuntavaalien politiikkasuositus tarjoaa neljä tällaista toimenpidekokonaisuutta Suomen kunnille:

  1. Edistetään kestävää liikennejärjestelmää.
  2. Kehitetään polttoon perustumatonta kaukolämpöä.
  3. Toteutetaan energiakorjaukset kunnan rakennuskannassa.
  4. Mahdollistetaan kuntalaisten energiatoimet kaavoituksella ja sujuvilla lupakäytännöillä.

Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa välittömästi esimerkiksi kunnan omissa toiminnoissa ja rakennuskannassa, toiset vaativat pidempää strategista suunnittelua esimerkiksi aluesuunnittelussa ja energiantuotannossa. Kaikissa toimenpiteissä on tärkeää huomioida kunnan asukkaat, yhteisöt ja yritykset, jotta siirtymä on oikeudenmukainen ja tavoittaa suomalaisia mahdollisimman laajasti.

-Kunnat eivät yksin ratkaise ilmastonmuutosta, mutta niillä on vahva rooli suunnannäyttäjinä ja uusien työkalujen käyttöönottajina. Ilmastopolitiikassa on siirrytty vauhdilla kohti toimeenpanoa, joka avaa mahdollisuuksia etenkin paikallisella yhteisöjen ja asukkaiden tasolla, sanoo politiikkasuosituksen valmistelua koordinoinut tutkija Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Suosituksessa tuodaan esille toimia, joita niin yksittäiset ehdokkaat, valtuutetut, puolueiden kuin valtuustot voivat edistää. Tarjoamme kuntavaalikeskusteluun eväitä, jotka mahdollistavat keskustelun kuntien ilmastotoimista yhteisistä lähtökohdista. Politiikan tekijöille ydinviestinä on siirtyminen keinotekoisista vastakkainasetteluista toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka luovat uskoa mahdollisuuksiimme torjua ilmastonmuutosta paikallista elinvoimaa tukien.

Politiikkasuosituksen valmistelua on johtanut Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama Smart Energy Transition -hanke. Suosituksessa hyödynnetään Carbon Neutral Municipalities and Regions -hankkeen tuottamaa tietoa ja näkökulmia kuntien kehittyvistä ilmastoratkaisuissa.

(Lähde: Suomen Ympäristökeskus)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *