Tunnustuspalkinto Jyväskylälle: Yksi kaupungin pilottiprojekteista on ollut hulevesihallintaan kestävästi suunniteltu Green Street. (Kuva: Jyväskylän kaupunki, Ramboll Finland Oy)

Jyväskylän kaupunki on palkittu Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kestävän kehityksen tunnustuksella. TunnustusPAANUn 2019 myönnettiin kestävyyden ja kaupunkivihreän integroimisesta ansiokkaasti kaupunkisuunnitteluun sekä resurssiviisauden ja ekologisesti kestävien toimintatapojen edistämisestä.

– Jyväskylän kaupunki on laaja-alaisesti edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa ympäristössä ja toiminut esikuvana kaikille rakennusalan toimijoille. Jyväskylässä on vuodesta 2012 ollut voimassa valtakunnan ensimmäinen viherpolitiikka, EKO-SAFAn puheenjohtaja Jonna Taegen perusteli valintaa.

– Viherpolitiikka nivottiin yhteen arkkitehtuuripolitiikan kanssa: Viime vuonna valmistunut Avoin kaupunkiympäristö -politiikka luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja kaupungissa sijaitsevien viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja, Taegen kertoi.

Yksi kaupungin pilottiprojekteista on ollut Green Street, jossa hulevesien määrällistä hallintaa ja puhdistumista katualueilla on edistetty erilaisten läpäisevien pintojen kuten viherpainanteiden ja istutusten avulla, jolloin vesi ohjautuu pinnoitteen kautta maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen.

Samalla hulevesirakenteet tuovat vihreyttä olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Ensimmäisen Green Street -pilottikorttelin rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2019 ja seuraavaa kohde on jo suunnitteilla.

Käytännön vihreän kestävyyden strategisen tahtotilan kokoaa yhteen Kehä Vihreä, jolle sijoittuu useita rakennetun ympäristön, maiseman ja kokemuksellisuuden pilottihankkeita, kuten Tourujoen kunnostus, jossa Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi.

Resurssiviisaus kärkenä

Resurssien viisas käyttö on yksi Jyväskylän kaupunkistrategian neljästä kärjestä. Tavoitteena on mm. toteuttaa eheää yhdyskuntarakennetta, tehdä kestäviä hankintoja, pyrkiä hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi, edistää kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa, käyttää luonnonvaroja harkiten ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Jyväskylä valittiin viime syksynä vuoden kiertotalouskunnaksi.

– Muuttuva ilmasto ja toiminnalliset tarpeet vaativat kaupunkisuunnittelua uudistumaan, jotta kaupunkiympäristömme viihtyisyys ja toimivuus olisi turvattu tulevaisuuden äärevissä olosuhteissa, toteaa Jyväskylän kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtaja Erja Saarivaara.

Tunnustuksen jakoi 19.2. pidetyssä tilaisuudessa SAFAn puheenjohtaja Henna Helander. Jyväskylän kaupungin palkitsemisella SAFA haluaa herättää keskustelua kestävän ja ilmastotietoisen suunnittelun merkityksestä ja mahdollisuuksista.

(Lähde: Jyväskylän kaupunki)

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *