Kuva: Ville Miettinen

Lahti liittyy suomalaisten hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Kaupunginhallitus päätti asiasta 30. syyskuuta.

Hinku-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Tarkoituksena on tukea kuntien ilmastotyötä, luoda kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille ja jakaa eri toimijoiden välillä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä.

Verkosto syntyi vuonna 2008 Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Nyt mukana on yli 50 kuntaa.

Liittyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttämistä. Kriteerit ovat ympäristökeskuksen ja verkoston kuntien laatimia. Niistä keskeisin on, että kaupunki sitoutuu vähentämään alueensa kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta.

Lahden kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennyksiä jo vuoteen 2025 mennessä. Lahti täyttää myös muut liittymisehdot, joten kriteerit eivät tuota kaupungille lisätöitä.

Hinku-kriteerit edellyttävät, että kaupunki ottaa ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon päätöksistä aiheutuvat kasvihuonepäästöt. Tärkeätä on myös, että kunta viestii alueen asukkaille ja yrityksille ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

määrää hoitohenkilökuntaa ole edes saatavissa.

Ilmasto- ja ympäristötyön edelläkävijä

Kuluvan vuoden aikana Lahti on ollut näkyvästi esillä ilmasto- ja ympäristötyössä. Huhtikuun alussa se lopetti kivihiilen polton ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista. Lahti sulki Kymijärvi I -voimalaitoksen, ja nyt kaupunki lämpiää bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Tänä syksynä kaupunki lanseerasi ensimmäisenä kuntana Suomessa asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökauppajärjestelmän. CitiCAP-hankkeessa tuotettu sovellus on jo otettu testikäyttöön. Lahti on lisäksi käynnistänyt 1,5 asteen elämäntapa -hankkeen, johon on haettu perheitä kokeilemaan kestäviä ratkaisuja arjessaan. Yhteensä lähes 70 lahtelaista perhettä on ilmoittautunut mukaan hakemaan vaihtoehtoisia tapoja oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Lahti on huomioitu myös kansainvälisesti ympäristötoiminnan edelläkävijänä. Euroopan komissio nimitti sen kesäkuussa Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungiksi. Nimitys on tunnustus kaupungeille, jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöongelmiin ja toimivat esimerkkeinä muille.

Lahti kutsuu kaupunkilaiset osallistumaan vuoteensa ympäristöpääkaupunkina. Kaupunki rahoittaa lahtelaisten ideoimia ympäristöprojekteja 40 000 eurolla.

Osallistua voivat sekä Lahden asukkaat että lahtelaiset järjestöt, yhteisöt ja yritykset. Kaupunkilainen voi saada tukea enintään 1 000 euroa, yritykset ja järjestöt 6 000 euroa.

Tiistaina alkanut projektituen hakuaika päättyy 28. lokakuuta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *