Nykymalli on pelastusjohtajien mielestä paras malli pelastustoimen hoitamiseen. Ja lainsäädännön on mahdolllistettava jatkossakin ensihoitopalvelujen tuottaminen pelastuslaitoksille. (Kuva: Ville Miettinen)

Laadukkaat ja asiakaslähtöiset pelastuspalvelut on turvattava kaikkialla Suomessa. Sopivasti hallitusneuvottelujen alla julkaistussa Suomen pelastusjohtajien yhteisessä kannanotossa korostetaan nykymallin toimivuutta.

-Nykyinen alueellinen pelastustoimen organisaatiomalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja hyvin toimivaksi. Pelastustoimen palvelujen kehittäminen entistä paremmin vastaamaan kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita on mahdollista ilman uusia monimutkaisia hallintomalleja, kannanotossa todetaan.

Kunnat vastaavat pelastustoimesta Suomen 22 pelastustoimen alueella. Vain Helsingin pelastuslaitos toimii yhden kaupungin alueella. Muut pelastuslaitokset ovat alueellisia kattaen joko maakuntia tai osia niistä. Riittävien resurssien varmistaminen ja toimiva lainsäädäntö ovat olennaisia asioita, kun kansalaisten turvallisuus halutaan taata.

-Pelastuslaitosten perustehtävien laadukas toteuttaminen edellyttää, että pelastuslaitosten suorituskyky kaikissa turvallisuustilanteissa on varmistettu. Vahvan perusvalmiuden kautta turvataan, että asiakkaat saavat toimintaympäristön ja riskien edellyttämät pelastustoimen palvelut sekä paikallisesti että alueellisesti. Lainsäädännön tulee varmistaa, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin toimia ensihoitopalvelujen tuottajana.

Pelastusjohtajien mielestä nykyistä toimintamallia voidaan parhaiten kehittää pelastuslaitosten välisellä yhteistyöllä.

-Palvelujen kehittämisen edellytysten varmistamiseksi pelastuslaitosten välistä yhteistyötä syvennetään edelleen. Pelastustoimen pitkän aikavälin kehitystyö on turvattava riittävällä panostamisella yhteisiin tietojärjestelmiin. Pelastuslaitokset ovat sitoutuneet tukemaan alueellista varautumisen yhteistyötä suunnitellun yhteisen varautumisen toimintamallin mukaisesti.

Pelastusjohtajien kannanotto Kuntaliiton sivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *