Joensuu on profiloitunut aktiivisena pyöräilykuntana. Autokanta ja liikenteen tuottamat päästöt eivät ole kuitenkaan pienentyneet. (Kuva: Ville Miettinen)

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 28 prosenttia kymmenessä vuodessa tuoreen laskelman mukaan.

Kasvihuonekaasupäästöjä seuraavan CO2-raportin mukaan Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2007 kaikki kasvihuonekaasut mukaan luettuna 660,8 tuhatta tonnia ja asukasta kohti 9,2 tonnia. Vuonna 2017 päästöt olivat 473,4 tuhatta tonnia ja asukasta kohti 6,2 tonnia. Vuoden 2018 ennakkotiedon mukaan päästöt ovat edelleen vähenemässä, mutta väheneminen on hidastunut.

– Päästöjen kehityssuunta on oikea, mutta vauhtia tulisi kiihdyttää, toteaa ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen Joensuun kaupungin tiedotteessa.

Joensuun ilmasto-ohjelman tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Joensuun tavoitteiden mukaan vuonna 2020 tulisi päästöjen olla noin 400 kt ja vuonna 2025 enää 265 kt.

Leinosen mukaan kaupungin tavoitteeseen pääseminen edellyttää entistä tehokkaampia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

– Haastavinta päästöjen vähentäminen on liikenteessä, sillä päästöt eivät näytä juurikaan vähenevän. Tämä johtuu autokannan hitaasta uudistumisesta ja siitä että ajetut kilometrimäärät edelleen lisääntyvät. Muilla päästösektoreilla päästöt ovat jatkaneet hidasta vähenemistä, Leinonen kommentoi tuoreita tuloksia.

Leinosen mukaan merkittävin potentiaali päästöjen vähentämiseksi on energiantuotannossa ja kulutuksessa sekä teollisuudessa. 

– Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen energiantuotannossa on Joensuussa mahdollista ja kaukolämmön osalta Fortum on siihen sitoutunut 2020-luvulla. Turpeen käytöstä luopumisella kaukolämmön tuotannossa saataisiin kasvihuonekaasupäästöt vähenemään vuoden 2020 tavoitteen tasolle.

CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, teollisuuden, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella.

Joensuun kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoite on Suomen kuntien ja kaupunkien kunnianhimoisin.

Kaavio: Joensuun kaupunki

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *