Porin tuhkajalostamossa voidaan jatkossa käsitellä jätteiden poltossa syntyneitä sekä muita polttolaitosten kaasunkäsittelyjätteitä ja tuhkia noin 70 000 tonnia vuodessa. (Kuva: Seppo Haavisto)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi pääsiäisen alla ympäristöluvan ja vesitalousluvan Fortum Waste Solutions Oy:n Porin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitokselle. Asia oli jo toistamiseen aluehallintoviraston käsittelyssä, sillä keväällä 2017 annetusta päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätti joulukuussa 2017 palauttaa luvan uudelleen AVIn käsittelyyn. Hallinto-oikeus ei ottanut päätöksessään kantaa laitoksen teknisiin ratkaisuihin, vaan hankkeen luvitusmenettelyyn.

Kiirastorstaina julkaistun päätöksen mukaan laitoksella voidaan käsitellä jätteiden poltossa syntyneitä sekä muita polttolaitosten kaasunkäsittelyjätteitä ja tuhkia noin 70 000 tonnia vuodessa. Käsittelyssä voidaan hyödyntää eräitä luvassa määriteltyjä teollisuuden jätehappoja yhteensä enintään 20 000 tonnia vuodessa. Laitos ei saa ottaa vastaan ulkomailta tuotuja jätteitä.

Runsaasti muistutuksia

Jo koekäytössä olevassa Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla. Hanke on herättänyt runsaasti huolta Porin seudulla ja ympäristölupahakemukseen liittyen aluehallintovirastolle jätettiin poikkeuksellisen runsaasti muistutuksia ja mielipiteenilmaisuja, joissa hanketta vastustettiin erityisesti mereen johdettavien päästöjen ja niistä aiheutuvien vaikutusten perusteella.

Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan hankkeesta lausunnon antaneet viranomaiset pitivät luvan myöntämistä mahdollisena, mutta esittivät lausunnoissaan vaatimuksia toiminnan järjestämisestä. Myönnetystä ympäristöluvasta ja vesitalousluvasta voi valittaa yhä Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta aluehallintovirasto myönsi luvan aloittamiseen välittömästi muutoksenhausta huolimatta. AVI katsoi jätevesien aiheuttaman suolapitoisuuden nousun merialueella vähäiseksi ja muut toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset lähes merkityksettömiksi.

Tuhkajalostamon prosessissa jätteenpolttolaitoksissa syntyneestä tuhkasta poistetaan suolaa. Raskasmetallit sidotaan tuhkaan, minkä jälkeen tuhka kaatopaikataan. Tuhkajalostamon ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 prosenttia ja kaatopaikattavat kuutiot pienenevät yli neljänneksellä. Kaatopaikkaukseen ei myöskään tarvita sementtiä.

-Toiminnan aloittaminen on tärkeä askel koko Suomen jätehuollon kannalta. Jos käyttöönotto olisi viivästynyt vielä merkittävästi, se olisi aiheuttanut haasteita Suomen jätteenpolttolaitosten käytölle, koska laitosten tuhkien käsittelyyn ei olisi ollut ratkaisua, sanoo Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

Koetoiminta käynnissä

Fortumilla on käynnissä tuhkajalostamolla koetoiminta, jossa testataan niin kutsuttua suljetun kierron menetelmää. Menetelmän avulla tuhkasta liukeneva suola otetaan talteen sen sijaan, että se johdettaisiin vesienkäsittelyprosessin jälkeen mereen. Koetoiminta jatkuu kesäkuun loppuun.

-Koetoiminnassa valittu menetelmä on toiminut odotetusti ja testaus on edennyt hyvin. Analysoimme tulokset huolellisesti koetoiminnan päätyttyä ja arvioimme minkälaisella tutkimus- ja kehityshankkeella työtä on paras jatkaa, Saarimaa kertoo.

Koetoiminnan päättymisen jälkeen tuhkasta erotettu suola on aluksi tarkoitus johtaa poistoveden mukana avomerelle purkuputkea pitkin. Purkuputken rakennustyöt aloitetaan huhtikuun aikana.

Porin edustalla meriveden suolapitoisuus on tällä hetkellä 4000-5500 mg/l. Fortumin mukaan tuhkajalostamon poistovesi nostaa suolapitoisuutta vain purkuputken välittömässä läheisyydessä ja vähäisessä määrin, noin 1-50 mg/l. Yhtiön taholta vakuutetaan, että Porin merialueilla kuten Yyterissä voi jatkossakin uida ja kalastaa turvallisin mielin.

Aluehallintoviraston tiedote asiasta

Fortumin tiedote

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *