Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa Espooseen uutta Blominmäen jätevedenpuhdistamoa. Neljän jäljellä olevan viemäritunneliurakan tunneleista on louhittu 34 prosenttia eli noin 5 kilometriä.

Urakoista pisimmällä ollaan ensimmäiseksi alkaneessa urakassa Mikkelässä, jossa louhinnoista on tehty jo 90 prosenttia. Malminmäessä on louhittu noin 19 prosenttia tunneleista, Eestinkalliossa noin 30 ja Finnoossa noin 14 prosenttia.

Tunnelilouhinta etenee 3-5 metriä kerrallaan. Louhinnat toteutetaan kesään 2021 mennessä. Räjäytyksiä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7-22 välillä ja arkilauantaisin klo 9-18 välillä. Tärinän vaikutusalueella sijaitsevat talot katselmoidaan ennen louhintatyötä ja sen jälkeen.

Tunneliräjäytyksistä irtoava kivilouhe ajetaan kuorma-autoilla pois työmailta. Liikenne on näkyvää ajotunneleiden läheisyydessä, jonka jälkeen ajoneuvot sulautuvat muun liikenteen joukkoon. Hienoaineksen kulkeutumista työmaalta kadulle vähennetään autojen renkaita puhdistamalla ja katupölyn leviämistä hillitään katuja pesemällä.

– Räjäytyksen äänet ovat tunnelin rakentamisessa suurimmat. Porausäänet voivat kuulua, kun louhittava alue on lähellä. On kuitenkin hyvin tapauskohtaista, kuinka hyvin räjäytysten ja porausten äänet kuuluvat. Jos rakennus on perustettu suoraan kallioon, ääni kantaa kauempaa. Paksujen maakerrosten päälle rakennettuun rakennukseen ne taas kuuluvat vähemmän, kertoo toimialajohtaja Tommi Fred.

Louhittavissa viemäritunneleissa jätevedet johdetaan puhdistamolle ja puhdistamolta:

– tulotunnelissa jätevesi kulkeutuu puhdistettavaksi puhdistamolle

– purkutunnelissa tehokkaasti puhdistettu jätevesi ohjataan avomerelle

– puhdistetusta jätevedestä otetaan lämpö talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä Espoossa.

Jätevedenpuhdistamon rakennusteknisistä töistä on tehty noin neljännes. Prosessiputkiston esivalmistus ja asennus ovat alkaneet. Projektinjohtourakoitsija YIT on valinnut aliurakoitsijan sähkö-, instrumentointi ja automaatio- sekä LVI-töille.

Vuonna 2022 valmistuva puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.

– Asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä. Uusi puhdistamo poistaa yli 96 prosenttia jäteveden fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä, iloitsee toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä. Se ylittää noin puolella Suomenojan puhdistamolle nykyisin virtaavan jäteveden määrän.

(Lähde: HSY)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *