Selvityksen mukaan Espoossa tapahtuu asukasmäärään suhteutettuna selvästi vähemmän henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin muissa vertailun suurissa kaupungeissa. (Kuva: Olli Häkämies)

Tuoreen selvityksen mukaan Espoossa tapahtuu vähemmän henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin Suomen muissa suurissa kaupungeissa.

Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen toteuttamassa selvityksessä arvioitiin yhdyskuntarakenteen vaikutusta liikenneturvallisuuteen Suomen yhdeksässä suurimmassa kaupungissa.

Tarkastelun perusteella Espoossa tapahtuu asukasmäärään suhteutettuna selvästi vähemmän henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin muissa vertailuun valituissa kaupungeissa. Eniten henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia asukasmäärään suhteutettuna tapahtui tarkasteluajanjakson aikana Lahdessa, Turussa ja Jyväskylässä.

Selvityksessä käytetyt liikenneonnettomuustiedot perustuvat poliisin ilmoittamiin liikenneonnettomuuksiin Suomessa.

Vuosina 2013-2017 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien perusteella liikenneturvallisuus on Espoossa hyvällä tasolla verrattuna muihin yli 100 000 asukkaan kaupunkeihin Suomessa. Onnettomuustietojen valossa Espoon kaupungin vahvuuksia ovat liikenneonnettomuuksien vähäinen määrä ja henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä kaupungin väkilukuun suhteutettuna.

Vähäinen onnettomuuksien määrä Espoon paikallisilla pääväylillä perustuu kaupungin mukaan ennen kaikkea liikenneväylien korkeaan palvelutasoon sekä ajoneuvoliikenteen ja kävely- ja pyöräilyväylien vähäiseen konfliktipisteiden määrään. Tätä palvelevat eritasoliittymät sekä pääväylien yhteydessä olevat ali- ja ylikulut.

Liikenneturvallisuutta parantaa myös se, että Espoon koulut sijaitsevat pääosin lähellä sellaisia asuinalueita, joiden katuverkolla liikennemäärät ovat maltilliset. Espoon kaupunkirakenne on poikkeava verrattaessa sitä muihin suomalaisiin kaupunkeihin, sillä kaupungissa ei ole isoa keskusta-aluetta vaan viisi aluekeskusta.

Onnettomuustiedoista havaitaan, että henkilövahinkoon johtaneiden jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksien määrät keskittyvät Espoon taajama-alueille. Suurimmat onnettomuusmäärät esiintyvät aluekeskusten ympäristössä.

Espoon liikenneturvallisuuden kehityskohteena on etenkin turvallisen kävely- ja pyöräilyverkoston kehittäminen. Oman haasteensa liikenneturvallisuudelle luo täydennysrakentaminen sellaisilla alueilla, joilla olemassa oleva liikenneympäristö on suunniteltu nykyistä pienemmille liikennemäärille ja yksityisautoilulle joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sijaan.

(Lähde: Espoon kaupunki)

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *