Maakuntien tilakeskuksesta lähtee tällä viikolla kuntiin vuokralaskelmia tuhansien maakuntien vastuulle mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyvien toimitilojen osalta. (Kuva: Ville Miettinen)

Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, niin kunnat vuokraavat Maakuntien tilakeskukselle ja edelleen maakunnille noin 6 000 rakennusta tai toimitilaa. Tällä viikolla tilakeskus lähettää maakunnille ja kunnille ensimmäiset arviot kohdekohtaisista tilavuokrista, jotka otetaan käyttöön maakuntauudistuksen astuttua voimaan.

Laskelmissa mukana on kaikkiaan 4 500 kiinteistöä, sillä jopa 1 500 kuntien ilmoittaman kiinteistön tiedoissa on sellaisia epäselvyyksiä, ettei alustavia vuokralaskelmia ole voitu tehdä. Maakuntien kokonaisvuokrakustannuksiin on kuitenkin tehty arviot koko siirtyvästä tilakannasta.

-Vuokraeurot voivat olla oikein vain silloin kun tiedot ovat oikein. Nämä laskelmat ovat syntyneet viimekeväisillä tiedoilla, ja nyt kunnat käytännössä näkevät oman tilanteensa. On kuntien etu tulevina vuokranantajina, että niiden tiedot ovat mahdollisimman kohdillaan, Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén painottaa.

Aivan 1 500 vajailla tiedoilla liikkuvaa kuntien omistamaa kiinteistöä ei kuitenkaan ole rekistereissä, sillä osa kunnista on hoitanut viime vuoden aikana asioita kuntoon.

-Tietojen oikeellisuus on vuokranantajan eli kuntien vastuulla. Osassa kiinteistöistä on ollut sellaisia ristiriitaisuuksia, ettei niitä ole voitu laskelmiin ottaa. Me olemme jo kesästä alkaen olleet yhteydessä kuntiin siitä, että näiden kiinteistöjen osalta asiat tulisi hoitaa kuntoon. Osa kunnista on niin myös tehnyt, Mikko Hollmén toteaa.

Epävarmuus vaikuttaa

Omalta osaltaan sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen venyminen on vaikuttanut kuntien haluun ruveta viilaamaan asioita joka kiinteistön osalta kuntoon.

-Uudistuksen yleistilanne on selvästi vaikuttanut siihen, etteivät kaikki kunnat ole asioita vielä kuntoon laittaneet. Kunnilla on aikaa korjata tiedot kiinteistöistä 17.4. mennessä ja silloin jo on tiedossa, miten uudistuksen käy. Pääsiäisen jälkeen otamme uuden ajon kiinteistöjen tiedoista ja teemme vuokralaskennan uudestaan, Hollmén kertoo.

Kun sote-palvelut ja pelastuslaitosten toiminta siirtyy kunnilta maakuntien hoidettaviksi vuonna 2021, Maakuntien tilakeskus vuokraa kaikki niihin liittyvät tilat kunnilta kolmen vuoden ajaksi. Kunnille ja maakunnille lähetettävät vuokralaskelmat perustuvat kesäkuussa 2018 lausunnolla olleeseen valtioneuvoston asetusluonnokseen sekä tietoihin, jotka kunnat ovat toimittaneet Maakuntien tilakeskukselle vuodenvaihteessa 2017–2018.

Samojen tietojen perusteella lasketut maakuntakohtaiset vuokra-arviot tilakeskus julkaisi toukokuussa 2018. Tässä laskennassa maakuntien yhteenlasketuksi vuokrasummaksi tuli 1,9 miljardia euroa, josta kuntien omistamien kiinteistöjen osuus on yli 700 miljoonaa euroa.

Nyt julkaistavat vuokra-arviot eivät ole lopullisia, vaan ne on tarkoitettu helpottamaan maakunnissa tapahtuvaa valmistelutyötä. Kunnat voivat täydentää ja muokata tietojaan Optimaze-järjestelmässä 17.4.2019 asti. Ensi kesänä on sitten kuntien saatavilla seuraavat päivitetyt tiedot tilakeskukselle siirtyvien kiinteistöjen vuokrista.

Lisätietoa webinaareista

Kunnille toimitettavat kohdekohtaiset tiedot on ryhmitelty laskelmassa neljään osaan: kohteen perustietoihin, kunnan itsensä ilmoittamiin kiinteistöjen arvoihin, asetusluonnoksen mukaan laskettuihin arvotietoihin sekä laskennalliseen vuokraan.

-Kannattaa tarkistaa, että listalla ovat kaikki kohteet ja että kunkin kohteen laajuustieto, ominaisuudet ja investoinnit pitävät paikkansa. Erityisesti jos laskelman lopputulos on kunnan mielestä yllättävän pieni tai iso, kannattaa kohdekohtaiset tiedot tarkistaa huolellisesti.

-Tyypillinen esimerkki nykyisissä tiedoissa olevista virheistä on, että kouluterveydenhuollon käytössä olevien neliöiden sijaan järjestelmään on syötetty koko koulun pinta-ala tai että kohteeseen tehty peruskorjausinvestointi on jätetty ilmoittamatta. Suurimpia virheitä ovat kuitenkin kokonaan puuttuvat kohteet, sillä niiden tietoja ei voi arvioida lainkaan, Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén muistuttaa.

Ohjeita kunnille laskelmien tulkitsemiseen ja tietoa vuokrien määräytymisestä on luvassa Maakuntien tilakeskuksen perjantaina 1.2. klo 10 ja perjantaina 8.2. klo 10 järjestämissä toimitilainfoissa. Tilaisuudet järjestetään webinaareina.

Aiheesta Maakuntien tilakeskuksen sivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *