Vantaalla suunnitellaan rakentamisen yhteydessä muodostuvien kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien hyödyntämistä. (Kuva: Seppo Närhi)

Vantaalla valmistellaan niin kutsuttua massojen hallinnan toimenpideohjelmaa. Kyse on rakentamisen yhteydessä muodostuvien kaivumaiden, kiviainesten ja purkumateriaalien hyödyntämisestä. Tämän avulla säästetään sekä euroja että luonnonvaroja ja hillitään samalla ilmastonmuutosta. Työmailta syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää esimerkiksi puistojen muotoilussa ja meluvalleissa.

Luonnonvarojen kokonaiskulutuksesta maa-ainesten osuus on yli puolet. Rakentamisen ylijäämämassoja hyödyntämällä uuden maa-aineksen louhimisen tarve vähenee. Ylijäämämassojen käytöllä vähennetään infrarakentamisen päästöjä sekä muita ympäristöhaittoja, ja hankkeiden kustannustehokkuus parantuu.

Välittömiä päästö- ja kustannussäästöjä voidaan aikaansaada jo pelkästään totuttuja suunnittelukäytäntöjä muuttamalla, uusia mahdollisuuksia tarjoamalla ja lisäämällä näin rakennusalan toimijoiden kiinnostusta kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Maankäytön suunnittelussa on tärkeää huomioida maamassojen pysyvät ja tilapäiset kierrätysalueet, sekä ylijäämämaiden hyötykäyttökohteet. Mitä lähemmäksi alkuperäistä paikkaa maamassat saadaan hyötykäyttöön, sitä pienemmäksi jäävät kustannukset ja päästöt, sillä suurin osa päästöistä syntyy maamassojen kuljetuksesta.

Asemakaavoituksessa ja yleissuunnittelussa on siis jatkossa huomioitava, minne ylijäämämassat sijoitetaan. Myös eri hankkeiden sisäiseen ja väliseen massakoordinaatioon on kiinnitettävä huomiota ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Toimenpideohjelman toteuttaa Ramboll Finland Oy ja se valmistuu kesäkuussa 2019.

Vantaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Resurssiviisauden kulmakiviä on luonnonvarojen kestävä käyttö, joka edellyttää siirtymistä kiertotalouteen. Lisätietoja täältä.

(Lähde: Vantaan kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *