Hämeenväylän kaupunkibulevardi toteuttaminen jää havainnekuvien asteelle. KHO hylkäsi Helsingin kaupunginhallituksen valituksen asiasta. (Havainnekuva: Helsingin kaupunki)

Malmin lentokentän alueen voi ottaa asuinkäyttöön, osa kaupunkibulevardeista ei ole toteuttamiskelpoisia ja Viikin alueelle kaavaillut uudet rakentamisalueet uhkaavat luontoarvoja Vanhankaupunginlahden Natura-alueella. Siinä pähkinänkuoressa korkeimman hallinto-oikeuden tänään antama ratkaisu osaan Helsingin yleiskaavasta tehdyistä valituksista.

Helsingin kaupunginhallitus oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla hallinto-oikeus oli aiemmin kumonnut kaupungin uuden yleiskaavan Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintöjen, Keskuspuistoon osoitetun rakentamisen, Vartiosaareen ja Ramsinniemeen osoitetun rakentamisen, Ilmalan varikkoalueelle osoitetun rakentamisen sekä Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Teknos Oy:n tehdasalueen ympärille osoitetun rakentamisen osalta.

KHO ei kaupungin perusteluille lämmennyt, vaan piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. KHO katsoi, että kaavaratkaisun toteuttamiskelpoisuuteen liittyi edellä mainittujen kaupunkibulevardeiksi osoitettujen väylien osalta sellaisia muun ohella teiden toimivuutta koskevia epävarmuustekijöitä, ettei näiden maakuntakaavassa moottoriväyliksi osoitettujen tieyhteyksien muuttamiselle kaupunkibulevardeiksi ollut edellytyksiä.

Malmin lentoaseman suhteen KHO katsoi, että siellä edellytykset alueen osoittamiselle asuinkäyttöön ovat olemassa. Myöskään maakuntakaavan kulttuuriympäristön vaalimista koskeva ominaisuusmerkintä ei ole esteenä alueen rakentamiselle yleiskaavassa esitetyllä tavalla.

Viikintien eteläpuolen peltoalueelle, Viikin koetilan lähelle sekä niin sanotun Gardenian alueelle sijoittuvien uusien asuntovaltaisten alueiden osalta KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset. Aiemmat päätökset kumottiin myös Pornaistenniemeen sekä Tuomarinkylän kartanon Uusipellolle sijoittuvien uusien rakentamisalueiden osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Viikintien eteläpuoleiselle peltoalueelle osoitetun rakentamisen osalta oli olemassa vaara, että uudet rakentamisalueet merkittävästi heikentävät suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueella.

Tänään antamallaan toisella ratkaisulla KHO hylkäsi Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevan Helsingin kaupunginhallituksen valituslupahakemuksen.

KHO päätös kokonaisuudessaan

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *