Lounais-Suomessa keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on arviolta noin 45.000.

Lounais-Suomen Jätehuollon osakaskuntien asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset siirtyvät kunnallisen jätehuoltoyhtiön Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) vastuulle. Keskitetyn lietekuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa toimialueen kunnissa siirtymäajan jälkeen vaiheittain vuosina 2021–2026.

Tällä hetkellä kunnilla ei ole kattavasti kerättyä tietoa keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä ja lietteiden tyhjennystarpeista. LSJH:n ensimmäisenä tehtävänä onkin kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoitus. Arviolta keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä on noin 45 000.

– LSJH selvittää ensitöikseen, mitkä kiinteistöt eivät ole kytkettynä keskitettyyn viemäriverkostoon. Lähestymme ensi vuoden aikana kaikkia näitä kiinteistöjä kirjeitse. On tärkeää saada kaikilta kiinteistöiltä tieto siitä, mikä jätevesijärjestelmä on käytössä ja mikä lietteiden tyhjennystarve kiinteistöllä on, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta kertoo.

Kokonaistilanteen kartoituksen jälkeen suunnitellaan kuljetusten kilpailutukset niin, että urakka-alueista muodostuu tyhjennysreittien kannalta optimaalisia ja erikokoisten yritysten tarpeet huomioon ottavia. Ensimmäisen urakka-alueen tarjouspyyntö julkaistaan näillä näkymin kesällä 2020. Asukkaiden lietekaivojen tyhjentäminen aloitetaan kunnan järjestämänä eli LSJH:n kilpailuttamana alue kerrallaan vuosien 2021–2026 aikana.

Lietekuljetusten organisoimisessa ja kehitystyössä LSJH toivoo laajaa yhteistyötä asukkaiden, kuljetusyrittäjien ja lietteen käsittelijöiden kanssa.

– Yritysyhteistyö on keskeisessä roolissa. LSJH:lla ei ole omaa tyhjennyskalustoa jätehuollon kuljetusten järjestämiseen, vaan kaikki tyhjennys- ja kuljetuspalvelut ostetaan alan ammattilaisilta kilpailutusten kautta. Uskomme, että lietehuollon kokonaissuunnittelu luo huomattavan lisäyksen kuljetusurakoitsijoiden työtilaisuuksiin, Huhta sanoo.

Reittien suunnittelussa asukkaiden palveluntarpeet ovat avainasemassa. Tyhjennykset tehdään asukkaiden toiveiden mukaan – jätehuoltomääräykset huomioiden. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa lietteen keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä uusien ympäristöä säästävien, taloudellisten tekniikoiden käyttöönoton.

– Yksi alueemme lietehuollon suurimmista haasteista on liian harva lietteiden vastaanottoverkosto. Etäisyydet kaivoilta lietteiden vastaanottopaikkoihin ovat usein pitkiä. Uskomme, että tulevaisuudessa voimme yhdessä yritysten kanssa kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia tapoja kerätä ja käsitellä asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä.

(Lähde: Lounais-Suomen Jätehuolto)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *