Elinkaarimalli tarjoaa ennustettavuutta Parkanon koulurakennuksen käytettävyyteen sekä olosuhteiden hallintaan, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Reina sanoo. (Kuva: Parkanon kaupunki)

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina etsintäkuuluttaa pitkäjänteistä valtion ja kuntien välistä yhteistä ohjelmaa kuntien korjausvelan ratkaisemiseksi. Reina puhui viime perjantaina Parkanon koulukampuksen harjannostajaisissa.

– Kunnallisen infran uudistaminen ja korjausvelan umpeen kurominen edellyttää pitkäjänteistä valtion ja kuntien yhteistä ohjelmaa. Kuntaliitossa toivomme, että tämä olisi korkealla maan seuraavan hallituksen agendalla, sanoo Reina.

– Kunnissa tulisi olla pitkän tähtäimen suunnitelmat investoinneista, kiinteistöjen peruskorjauksista, kunnossapidosta sekä toimivat kiinteistönhoidon resurssit ja prosessit ja sitä kautta ennakoiva ja suunnitelmallinen ote kiinteistönpitoon. Suunnitelmallista toimintaa ohjaamaan tarvitaan selkeä näkemys kunnan taloudellisesta kantokyvystä, kunnan palvelutuotannosta sekä palveluverkoista ja niiden tulevaisuudesta.

Kuntien infraan kuuluu koulujen ja päiväkotien lisäksi muun muassa vesi- ja viemäriverkko sekä katuverkko. Valtakunnan tasolla koulurakennuskantaan liittyy ikärakenteellinen ongelma. Suuri osuus kuntien koulurakennuksista on ikääntynyttä ja saavuttamassa teknisen käyttöikänsä pään.

– Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää usein johtavan myös sisäilmaongelmiin. Tämä aiheuttaa kuntien rakennuskantaan merkittävää uudistumisen tarvetta, johon on kyettävä vastamaan hallitusti, muistutti Timo Reina.

Parkanon koulukampus -hanke esimerkki hyvästä riskienhallinnata

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat laajoja ja tunnistettu koko valtakunnassa. Pääministeri käynnistikin muun muassa Kuntaliiton kirittämänä viime syksynä Terveet tilat 2028 -nimisen toimenpideohjelman ohjaamaan eri tahojen työtä seuraavien kymmenen vuoden aikana siten, että sisäilmaongelmaiset julkiset rakennukset tervehdytetään ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta tehostetaan.

– Terveet tilat 2028 -ohjelman yksi tavoite on selvittää ja kerätä kuntien hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sisäilmaongelmien selättämisessä ja välittää näitä keinoja laajempaan käyttöön muiden kuntien hyödynnettäväksi.

– Parkanon koulukampus -hankkeessa haasteita ja riskejä on hallittu esimerkillisellä tavalla. Elinkaarimallin käyttäminen tulee mahdollistamaan rakennuksen ylläpidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuuden ja tarjoaa ennustettavuutta rakennuksen käytettävyyteen sekä olosuhteiden hallintaan, sanoo Timo Reina.

(Lähde: Kuntaliitto)

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *