HSL:n lähijunien kilpailutukseen tarjoutui seitsemän yritystä. Kaikki hyväksyttiin jatkoon.

Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n käynnistämä kilpailutus koskee lähijunaliikennettä kehäradalla, pääradalla Helsingistä Keravalle ja rantaradalla Helsingistä Siuntioon. Muut lähijunat ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön hankkimaa Etelä-Suomen taajamaliikennettä, jossa kilpailutettu liikenne alkaa myöhemmin.

HSL päätti hyväksyä kaikki seitsemän osallistumishakemuksen jättänyttä tarjoajaa mukaan HSL-alueen lähijunaliikenteen kilpailutukseen.

Tarjoajista kaksi on valtion rautatieyhtiötä ja viisi Euroopan markkinoilla toimivaa joukkoliikenneyhtiötä. Kilpailutusta jatketaan nyt tarjoajien kanssa käytävillä neuvotteluilla. Lähijunaliikenteen kilpailutus on tarkoitus ratkaista huhtikuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021.

Kilpailutuksessa on mukana kaksi valtion rautatieyhtiötä, VR-yhtymä Oy Suomesta sekä SJ AB Ruotsista.  Loput viisi mukana olevaa tarjoajaa – Arriva Sverige AB, MTR Nordic AB, Transdev Sverige AB, First Rail Holdings ja The Go-Ahead Group plc – edustavat laajasti Euroopan markkinoilla toimivia joukkoliikennekonserneja, jotka MTR:ää lukuun ottamatta toimivat myös bussiliikenteessä.

HSL arvioi osallistujien taloudellisen suorituskyvyn ja vaati, että kilpailutuksen jatkoon hyväksyttävillä yrityksillä pitää olla jo valmiiksi toimilupa rautatieliikenteen harjoittamiseen jossain Euroopan maassa.  HSL vaati myös referenssejä vastaavanlaisen lähijunaliikenteen hoitamisesta.

Kaikki osallistujat täyttivät HSL:n antamat kelpoisuusvaatimukset. Seuraavaksi HSL tapaa tarjoajat ja neuvottelee kaikkien tarjoajien kanssa erikseen. Neuvotteluiden tavoitteena on se, että tarjouskilpailussa ja sopimuksessa kaikki tarvittavat yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi.

-Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tarjouskilpailuun osallistuu näin monta pätevää hakijaa. Meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa kilpailutuksen tavoitteet, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

HSL tavoittelee kilpailutuksella sekä paremmin toimivaa lähijunaliikennettä että kustannussäästöjä.

-Tavoitellut säästöt eivät saa kuitenkaan toteutua laadun kustannuksella. Haluamme nimenomaan parantaa lähijunaliikenteen laatua ja luotettavuutta. Haluamme lähijunaliikenteen myös kiinteämmäksi osaksi HSL:n joukkoliikennejärjestelmää, sanoo Rihtniemi.

HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi tämän vuoden helmikuussa. Nyt päätetyssä ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu tarjoajien soveltuvuus.

Kaikki tarjoajat täyttivät HSL:n asettamat kelpoisuusvaatimukset ja ne hyväksyttiin mukaan nyt alkavaan neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheen jälkeen HSL julkaisee lopullisen tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen näillä näkymin toukokuussa 2019.

Tarjouskilpailun voittaja on määrä julkistaa huhtikuussa 2020. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään 10 vuoden sopimus HSL-alueen lähijunaliikenteen hoitamisesta. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021.

(Lähde: HSL)

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *