Kuntaliitto on huolissaan siitä, että jätelakiluonnos lisää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Uuteen jätelakiluonnokseen liittyy riskejä. Kuntaliitto on erityisen huolissaan jätelakiin ehdotetun menettelyn byrokraattisuudesta. Toteutuessaan se lisäisi sekä yrittäjien että kuntien velvoitteita sekä vaikeuttaisi ja hidastaisi huomattavasti jätehuoltopalvelun saatavuutta.

Mikäli markkinaehtoisesti toimivassa jätehuollossa on palveluntarjonnan puutetta, kunnat ovat velvoitettuja antamaan elinkeinotoimijoille ns. toissijaista jätehuoltopalvelua. Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa, ns. markkinapaikkaa, jonka avulla voisi hakea ja tarjota jätehuoltopalveluita sekä todentaa palvelutarjonnan puutetta. Lain on esitetty astuvan voimaan jo 1.9.2019.

Parhaimmillaan tietoalustan kehittäminen ja aktiivinen käyttö luovat erinomaisia mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tavoite toteutuu parhaiten rakentamalla houkutteleva ja vapaaehtoisuuteen perustuva yritysten kohtaamispaikka. Alustaa voisivat käyttää jätehuollon, elinkeinoelämän ja teollisuuden ammattilaiset, jotka etsivät jätteenkäsittelypaikkaa tai kaipaavat uusia innovaatioita suurten jätevirtojen käsittelyyn.

Toimintatapojen muutokset eivät vaadi lainsäädäntöä

-Avoimen jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikan luominen ei edellytä muutoksien tekemistä jätelakiin. Mikäli yritykset halutaan velvoittaa käyttämään markkinapaikkaa, asiasta on kuitenkin säädettävä lailla, sanoo Kuntaliiton kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala.

– Onnistuessaan järkevästi muodostettu, hallinnollisesti kevyt tietoalusta voisi mahdollistaa toissijaisen jätehuoltopalvelun palvelutarjonnan puutteen osoittamista. Kyseessä on kuitenkin yrityksille täysin uudenlainen velvoite, jonka toimivuudesta ei ole minkäänlaisia käyttökokemuksia, Innala sanoo.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan alustaa ja siihen liittyvää sääntelyä tuleekin kehittää vaiheittain. Ensi vaiheessa tulee keskittyä jätteenkäsittelypalveluihin, joiden yksityisessä palvelutarjonnassa yleensä ilmenee puutteita, suuriin ja arvoltaan merkittäviin jäte-eriin sekä ammattimaisiin jätealan toimijoihin ja merkittäviin muihin elinkeinoelämän toimijoihin. Pienet yritykset ja pienjäteasemapalvelut tulee ehdottomasti jättää tietoalustan käyttövelvoitteen ulkopuolelle.

Kuntaliiton lausunto jätelakiluonnoksesta.

(Lähde: Kuntaliitto)

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *