Kuva: Ville Miettinen
Kaupunkikyselyn perusteella ohjelman aihealueen tulisi keskittyä eniten liikenteeseen ja kestävään liikkumiseen, kiertotalouteen ja älykkyyteen.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma kiinnostaa kaupunkeja. Ne ovat vastanneet innokkaasti ohjelmasta tehtyyn kyselyyn. Runsaat kaksi kolmesta vastaajasta oli halukas osallistumaan pilotointiin.

Ohjelman teemoista tehdyn kartoituksen tulosten perusteella kaupungit haluavat olla ohjelmassa aktiivisia toimijoita ja jakaa kokemuksia keskenään.

Kaupungit näkevät kestävän kaupunkikehittämisen ohjelman tärkeimpinä hyötyinä, että ohjelman kautta saisi osaamista ja asiantuntemusta, hyviä käytäntöjä, konkretisointia, rahoitusta, tehokkuutta ja normien purkua sekä elämisen tason parantumista.

Liikkuminen, kiertotalous ja älykkyys

Kaupunkikyselyn perusteella ohjelman aihealueen tulisi keskittyä eniten liikenteeseen ja kestävään liikkumiseen, kiertotalouteen ja älykkyyteen. Täydentävinä teemoina mukaan olisi tarpeen ottaa vähähiilisyys, terveet sisä- ja ulkotilat, kestävä ruokajärjestelmä sekä innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat.

Kartoituksessa päätellään, että maankäytön ja kaavoituksen sekä sosiaalisen kestävyyden roolia on hyvä pohtia toimintakonseptia luotaessa.

Konkreettisten toimien tärkeys nousi kaupunkien vastauksissa esiin. Myös ministeriöltä toivotaan aktiivista roolia ja vuoropuhelua.

Edelläkävijyys ja aukot esiin

Ympäristöministeriön johtamasta kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa on valmistunut ohjelman teemoja ja aihealueita koskeva laaja kartoitus. Ohjelma alkoi viime vuonna ja päättyy 2022.

Raportissa kartoitetaan asiantuntijahaastattelujen ja aineistoanalyysin keinoin Suomen edelläkävijyyttä ja toisaalta keskeisiä aukkopaikkoja kestävän kaupunkikehityksen toteutumisessa.

Kansainvälisessä kartoituksessa tarkastellaan kaupunkien hyviä käytäntöjä Pohjoismaissa, Hollannissa ja Kanadassa.

Raportti vetää myös yhteen Suomessa kaupungeille ja suurimmille kunnille kohdistetun verkkokyselyn tuloksia. Nyt valmistunut kartoitus tarjoaa suuntaviivoja kestävän kaupunkikehityksen ohjelman rakentumiselle. Ohjelman toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022 ja ensimmäiset ohjelmassa toteuttavat pilottiprojektit julkistetaan myöhemmin tämän vuoden aikana.

Kartoituksen on tehnyt Gaia Consulting ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *