Kemin kaupunki on liittynyt omalta osaltaan taisteluun muovin käyttöä vastaan.

Kemin kaupunginhallitus on päättänyt antaa yhteiskuntasitoumuksen muovin käytön vähentämisestä kaikessa kaupungin toiminnassa. Päätös tukee vahvasti kaupungin kehittymistä yhdeksi Euroopan bio- ja kiertotalouden mallialueeksi ja se toteuttaa käytännön tasolla Vihreä ja Kestävä Kemi -ohjelmaa.

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. Yhteiskuntasitoumus muodostuu visiosta ja kahdeksasta tavoitteesta. Visio on:  luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Tavoitteet ovat: 1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin 2. Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta 3. Työtä kestävästi 4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt 5. Hiilineutraali yhteiskunta 6. Resurssiviisas talous 7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat 8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

YK:n jäsenmaat sopivat vuoden 2015 syksyllä New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2017. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *