Vuonna 2017 kunta-alan yhteen lasketut henkilöstömenot olivat 20,1 miljardia euroa. (Kuva: Ville Miettinen)

Tarkka taloudenpito oli avainsana, kun kunnat ja kuntayhtymät säästivät viime vuonna henkilöstömenoistaan 281 miljoonaa euroa. Säästöt ovat noin 1,4 prosenttia kunta-alan henkilöstömenoista. Tiedot käyvät ilmi KT:n kunta-alalle tekemästä kyselystä. Tänä vuonna kunnat arvioivat säästöjen olevan noin 261 miljoonaa euroa.

Viime vuoden henkilöstömenojen säästöistä 224 miljoonaa euroa (80 prosenttia säästöistä) saatiin aikaan usealla eri sopeuttamistoimella, jotka perustuivat ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja joilla haettiin pysyviä säästöjä. Tyypillisiä keinoja olivat luonnollisen poistuman hyödyntäminen, töiden uudelleen järjestäminen, uudet toimintatavat, sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentäminen sekä täyttölupamenettely.

-Henkilöstömenojen sopeuttaminen on osa kuntien ja kuntayhtymien tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tuottavuuteen pyrkivää taloudenpitoa, sanoo KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Taloudessa tekemistä

Joka kolmannessa kuntaorganisaatiossa oli KT:n tekemän kyselyn mukaan laadittu erillinen talouden tasapainottamisohjelma. Vuonna 2017 kunta-alan yhteen lasketut henkilöstömenot olivat 20,1 miljardia euroa.

-Tiedustelun mukaan kunnat ja kuntayhtymät eivät juurikaan hae henkilöstömenosäästöjä palvelujen tai toimintojen supistamisesta. Myöskään ostopalvelujen tai vuokratyövoiman käyttöä ei lisätä, muistuttaa Markku Jalonen.

KT:n ajankohtaiskyselyn mukaan joka kolmas vastaaja sai säästöjä siitä, että henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät tai henkilöstöä jäi vähemmän varhaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Joka neljäs vastaaja puolestaan ilmoitti seutuyhteistyön tuoneen säästöjä henkilöstömenoihin ja joka viides ilmoitti ulkoistaneensa tai yhtiöittäneensä toimintojaan. Joka yhdeksäs vastaaja oli vähentänyt ostopalvelujen tai vuokratyövoiman käyttöä.

Lomautuksiin tai irtisanomisiin ei juuri tarvetta viime vuonna ollut. Henkilöstöään lomautti 11 ja irtisanoi 23 kuntaorganisaatiota. Lomautettuna oli 788 henkilöä (0,3 prosenttia) koko kunta-alan henkilöstöstä. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottiin 204 henkilöä (0,07 %). Henkilöstön palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihdoilla vapaiksi tasapainotettiin taloutta noin 38 miljoonalla eurolla.

KT:n ajankohtaistiedustelun tulokset

Aiheesta KT:n sivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *