Ähtäri on nykyään pandakunta. Kuvakaappaus Ähtärin kotisivuilta.

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan Ähtärin kaupunginvaltuuston myöntämä lainatakaus eläinpuiston Pandatalon rakentamiseen on liian suuri suhteessa kaupungin taloudellisiin voimavaroihin.

Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Hallinto-oikeus katsoi viime vuonna antamassaan päätöksessä, että Ähtärin kaupunginvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt omavelkaisen takauksen kaupungin määräämisvallassa olevan yhtiön kokonaiskustannuksiltaan 8 200 000 euron kiinteistöleasing- ja muulle rahoitukselle Panda-talon rakentamiseksi.

”Kun otetaan huomioon asiassa esitetty selvitys koskien matkailun ja eläinpuiston toiminnan huomattavaa merkitystä Ähtärin kaupungille ja kaupungin takaaman lainan käyttötarkoitus, voidaan katsoa omavelkaisen takauksen myöntämisen sinänsä voivan kuulua kaupungin toimialaan.

Kyseessä on taloudellisesti merkittävä sitoumus Ähtärin kaupungin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Kun kaupunginvaltuusto on myöntänyt omavelkaisen takauksen ilman riittävän kattavia vastavakuuksia, hallinto-oikeus katsoo, että takauksen myöntämiseen valtuuston päättämällä tavalla sisältyy kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski. Valituksenalainen kaupunginvaltuuston päätös on tämän vuoksi lainvastainen”, hallinto-oikeus perusteli päätöstään yksityishenkilön kanneltua valtuuston päätöksestä.

Ähtärin kaupunginhallitus vaati hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista vetoamalla muun muassa matkailun tärkeyteen kunnan taloudelle ja odotettavissa oleville paremmin talousnäkymille.

KHO ei saamiensa selvitysten perusteella nähnyt kumoamiselle perusteita.

Pandatalo avattiin yleisölle lauantaina.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *