Timo Reina kiirehtii maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina esittää, että maankäytön suunnittelujärjestelmä uudistetaan parlamentaarisessa valmistelussa.

– Laajalle maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle on kova tarve, ja sitä valmistelemaan sopisi parhaiten jo tällä vaalikaudella asetettava parlamentaarinen työryhmä, hän katsoo.

Reina muistuttaa, että maakuntauudistus muuttaa merkittävästi myös maankäytön ja rakentamisen toimintaympäristöä.

– Maakunnan ja kunnan yhdyspinnalla tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyön muotoja ja suunnitteluvälineitä, Reina totesi puhuessaan Jyväskylässä Keski-Suomen liiton seminaarissa.

Kuntien ja maakuntien yhdyspinnalla maankäytössä ja kaavoituksessa on Reinan mukaan monia tärkeitä tehtäviä. Näistä hän mainitsee maakunnan ja kunnan elinvoiman kehittämisen, elinkeinoelämän vahvistamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamisen.

– Kunnat tarvitsevat yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa maakuntatasoisen suunnittelun tavoitteisiin ja valmisteluun, Reina sanoi.

Reina korostaa kuntien roolia

Reinan mukaan maakuntauudistuksen lisäksi muun muassa digitalisaatio ja kaupungistuminen lisäävät tarvetta tarkastella laajemminkin uudelleen kaavajärjestelmää ja eri kaavatasojen suhdetta.

– Maakuntatason suunnittelun tulee olla entistä strategisempaa ja siinä tulee keskittyä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin aluerakennetason asioihin. Taajamien yhdyskuntarakenteen suunnittelu kuuluu kunnalle, joka vastaa myös yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja taloudellisuudesta.

– Tässä työssä kunnat tarvitsevat vahvoja välineitä maapolitiikan hoitamiseen, yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen, Reina totesi puheessaan.

– Kuntien ja kaupunkiseutujen onnistuminen elinvoimapolitiikassa edellyttää, että niillä säilyy oikeus itsenäisiin valintoihin maapolitiikassa, kaavoituksessa ja toteuttamisen ohjelmoinnissa.

– Kaupunkiseutujen kasvu tarvitsee tuekseen kaupunkiseutusuunnittelua, joka lähtee toiminnallisen kaupunkiseudun kuntien omista lähtökohdista ja tarpeista, Reina sanoi.

– Tulevassa uudistuksessa suunnittelun eri tasojen rooleja ja työnjakoa on edelleen selkeytettävä. Kaavajärjestelmää on pyrittävä yksinkertaistamaan ja kaavoitusprosesseja tehostamaan.

Maankäyttö ja rakentaminen kuuluvat yhteen

Maapolitiikka, kaavoitus, kaavojen toteuttaminen, rakennusvalvonta ja lupamenettelyt muodostavat kunnan toiminnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin, Reina katsoo.

– Niitä tulee tarkastella kokonaisuutena myös lakiuudistuksessa. Lupamenettelyn yhteys kaavoitukseen on säilytettävä, sillä lupaharkintaan liittyy paljon maankäytöllistä päätösvaltaa, Reina muistutti.

Lainvalmistelulle laaja pohja

Maankäyttöä ja rakentamista koskevaan lainsäädäntö vaikuttaa suuresti kuntien, elinkeinoelämän ja kansalaisten toimintamahdollisuuksiin, menestykseen ja hyvinvointiin. Lakiin kohdistuu poikkeuksellisen paljon erilaisia odotuksia, ja sen vaikutukset ovat laaja-alaisia ja pitkäkestoisia, Reina katsoo.

– Tämän vuoksi uudistuksen valmistelu kannattaisi käynnistää tehtyjen selvitysten pohjalta parlamentaarisesti jo tällä vaalikaudella, jotta seuraavalla vaalikaudella olisi edellytykset päättää uudistuksesta.

EERO KARISTO

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *