Hakaniemen tori ilmakuvassa kaakosta kuvattuna kesällä 2017. (Kuva: Lauri Rotko/Helsingin kaupunki)

Helsingin Hakaniementorin alle suunnitellaan jälleen pysäköintilaitosta. Torin alle on kaavailtu jo aiemminkin parkkihallia, mutta hankkeet ovat keskeytyneet rahoitus- ja omistuskysymysten jäätyä ratkaisematta.

Nyt asia tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 12. päivä joulukuuta. Asialla on kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Ky, joka on tehnyt Helsingin kaupungille hakemuksen Hakaniementorin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamisedellytysten selvitystä varten.

Tavoitteena on selvittää pysäköintilaitoksen toteuttamismahdollisuuksia ja oikeaa laajuutta. Samassa yhteydessä selvitetään alueella olevia nykyisiä ja tulevia liikkumistarpeita. Maanalainen pysäköintilaitos lisäisi alueen vetovoimaa työpaikka- ja vapaa-ajanalueena.

Hakaniementorin nykyinen asemakaava sallii maanalaisen pysäköintilaitoksen. Kaavan mukaan pysäköintilaitokseen on mahdollista rakentaa 700 autopaikkaa kahteen kerrokseen.

Pysäköintilaitoksesta voisi johtaa jalankulkuyhteys metron lippuhalliin ja torille sekä jalankulkuyhteydet Siltasaarenkadun ali ja mahdollisesti Metallitaloon. Asemakaava mahdollistaa ajoyhteyden Sörnäisten rantatiellä olevan ajoluiskan kautta, ja suunnittelutyön yhteydessä selvitetään muita ajoyhteysmahdollisuuksia. Ajoyhteys palvelisi sekä kauppahallin että torin huoltoa ja alueen asiakaspysäköintiä. Varausaikana neuvotellaan ja sovitaan tilojen toteutustavasta.

Hanke yksityisellä rahoituksella

Antilooppi Ky suunnittelee toteuttavansa hankkeen pelkästään yksityisellä rahoituksella. Kaupungille kuluja koituisi torialueen muutostöistä sekä kauppahallin huoltopihan muutoksista. Toisaalta kaupunki saisi pysäköintilaitokselle vuokraamastaan tontista vuokratuloja. Hakaniemen torin maanalainen pysäköintilaitos mahdollistaisi alueen kehittymisen työssäkäynti- ja asiointialueena. Pysäköintilaitos parantaisi myös Hakaniemen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla ja vapauttaisi katujen varsilta tilaa esimerkiksi kevyelle liikenteelle.

Alueen varaamisesta suunnittelua varten päättää lopullisesti kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.

Toteutus mahdollista 2020-luvulla

Rakennustyöt voisivat alkaa aikaisintaan sen jälkeen, kun Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus valmistuu ja sen lasinen väistötila käy tarpeettomaksi. Tämän hetkisen arvion mukaan rakennustyöt ajoittuisivat 2020-luvun alkuun. Jos hanke toteutuu, kaupunki edellyttää, että Hakaniemen kauppahallin ja torikauppiaiden toiminta turvataan myös rakennustöiden ajan ja kauppaa häiritään mahdollisimman vähän.

(Lähde: Helsinki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *