Loppuvuodesta kunnilta kerättävien kiinteistötietojen perusteella selviää, minka verran kiinteistöjä maakuntien käyttöön on siirtymässä ja millaiseksi muodostuu kiinteistöjen vuokrataso. (Kuva: Ville Miettinen)

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta maakuntien kontolle siirtyvistä kiinteistöistä ja niihin liittyvistä vuokrasopimuksista on käynnistynyt tänään kattava tietojen keräys. Maakuntien tilakeskus Oy:n toimeenpanemassa kyselyssä haetaan tarkkaa tietoa siitä, minkä verran ja minkälaisia kiinteistöjä on siirtymässä toimintojen mukana.

Kerättyjä tietoja tullaan käyttämään myös apuna, kun vuokratasoja soten ja pelastustoimen tarvitsemille kiinteistöille määritetään.

-Lähtökohtaisesti haluamme tiedot niistä kiinteistöistä, mitä maakunnat tulevat soten ja pelastustoimen osalta tarvitsemaan. Kunnat varmaan esittävät toiveita myös niistä tiloista, joiden halutaan maakuntien vastuulle siirtyvän. Osa tiloista on jatkossa myös kuntien ja maakuntien yhteiskäytössä, toteaa asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Noin 7 miljoonan neliön kiinteistömassa

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat vuokraavat tarvitsemansa tilat Maakuntien tilakeskus Oy:n kautta. Arviot kuntien ja kuntayhtymien omistamista sote-kiinteistöistä liikkuvat noin 6,7 miljoonassa neliömetrissä. Tästä määrästä 85 prosenttia on yli 20 vuotta vanhoja kiinteistöjä.

Kuntien vastuulta pois siirtyvien kiinteistöjen määrää nostavat osaltaan hallinnon ja pelastustoimen tarvitsemat kiinteistöt. Kyselyssä kerätään tiedot myös vuokrasopimuksista, joilla kunta on vuokrannut tiloja toimintaansa muilta kiinteistönomistajilta.

-Haluamme saada siirtyvistä kiinteistöistä oikean kuvan, johon perustuen kevään aikana katsotaan, mitä kiinteistöjä on siirtymässä ja mikä on vuokrataso, Hollmén kertoo.

Tilakeskuksen taholta tunnustetaan, että osassa kunnissa tietojen keruu ja lähettäminen voi työllistää yllättävän paljon. Osalla kunnilla voi olla tiedot hyvinkin helposti saatavilla, mutta osassa kunnista joudutaan tekemään töitä kyselyn eteen.

-Kun kyselyn täyttää nyt huolella, tietoja ei enää tarvitse selvittää maakuntauudistuksen valmistelussa tai valtakunnan tasolla lisäkyselyillä. Suurin osa tiedoista on perustietoja, jotka kunnista löytynevät helposti, mutta esimerkiksi pohjapiirustuksien kerääminen voi olla suuri työ. Siksi kyselyyn vastaamiseen on syytä osoittaa riittävästi osaajien työaikaa, arvioi Hollmén.

Jo kesällä Maakuntien tilakeskus Oy kartoitti pelastustoimen käyttöön tulevien kiinteistöjen määrää. Nyt tiedot kerätään vielä toiseen kertaan hieman laajemmassa muodossa.
-Pelastustoimen osalta kävimme jo kesäkuussa lähes vastaavalla tavalla tiloja läpi ja saimme aika kattavan käsityksen pelastustoimen tiloista. Noista tiedoista on parhaillaan tiivistelmän teko menossa, paljastaa asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Vuokrataso selviää vappuun mennessä

Tänään avattuun kyselyyn on varattu aikaa joulukuun 14. päivään saakka. Heti vuodenvaihteen jälkeen perustiedot maakuntien käyttöön tulevista kiinteistöistä lähtevät tarkastukselle takaisin maakuntiin.

-Kunnille ja maakunnille lähtee siirtyvistä kiinteistöistä perusfaktat heti vuodenvaihteen jälkeen. Samalla ne voivat tarkistaa, ettei siellä ole mitään ylimääräisiä kiinteistöjä tai mitään kiinteistöjä ei puutu.

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat maksavat toimitiloista vuokraa kunnille. Vuokran määrä perustuu joko nykyiseen kunnan sisäiseen vuokrajärjestelmään tai teknisistä arvoista määritettyyn pääomavuokran sekä ylläpitokustannusten korvaamiseen. Siirtyvistä kiinteistöistä tehdään vuokrasopimus maakunnan kanssa aluksi kolmeksi vuodeksi, minkä lisäksi maakunnalla on vuoden optiomahdollisuus.

-Vuokrien laskeminen menee keväälle. Tilojen vuokrat ja tekniset arvot määritellään vappuun 2018 mennessä, minkä jälkeen sekä maakunnille että kunnille toimitetaan arvio tulevista vuokrista, lupaa asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Kunnat saavat kiinteistökyselyn ja sen toteuttamiseen liittyvät järjestelmätunnukset maanantaina 25.9. Kyselyn toteuttaa käytännössä FCG Konsultointi Oy ja sen kumppaneina Rapal Oy ja Tilakonsultit Oy. Maakuntien tilakeskus avaa kyselyn ajaksi neuvontapuhelimen numerossa 044 031 2252 ja sähköpostin makukiinteistot@optimaze.net, joista saa apua aineistonkeruuseen liittyvissä kysymyksissä suomeksi ja ruotsiksi.

PEKKA MOLIIS

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *