F1-tasoisella KymiRingillä olisi tarkoitus ajaa MotoGP-luokan kisat heinäkuussa 2018. (Kuva Sankari Arkkitehdit)

Iitin Tillolaan rakennetaan F1-tason moottorirata, jonka ensimmäiset kymmenistä teknisistä selvityksistä ensimmäiset laadittiin jo kymmenen vuotta sitten. Moottoripyörien MotoGP-kisa pitäisi ajaa kesällä 2018.

Iitin itäreunalla, kuntakeskus Kausalasta 10 kilometrin päässä Kouvolan suuntaan rakennetaan 180 hehtaarin kokoisella työmaalla ainutlaatuista Kymi Ringin moottoriurheilukeskusta. Sellaista ei ole tehty sitten Ahveniston Keimolan moottoriratojen avaamisten vuosina 1966 ja 1967.

Salpausselkään kuuluvan soraharjun kupeeseen rakennettavan moottoriradan ympäristövaikutusten arviointi on tehty perusteellisesti. Siinä on keskitytty erityisesti melusuojeluun sekä alueen vesien käsittelyyn.

Hyvä alue rakentaa

Jokainen tietää, että moottoriurheilu tuottaa meluhaittaa. Kymi Ringin tilannetta helpottaa se, että rata sijoitetaan paikkaan, jossa on ollut ennenkin motocross-rata ja kiviaineksen ottopaikka eli ääntä on syntynyt jo pitkään. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole juurikaan asutusta.

Vaikka ollaan harjumaisemassa, itse rata rakennetaan harjussa olevaan painanteeseen ja se suojataan meluvalleilla. Myös ympäristön puusto vaimentaa moottoreiden pauhun kulkeutumista ympäristöön.

Rakennettava alue ei ole pohjavesialueella, vaan aivan sen välittömässä tuntumassa.  Hulevesien luontaiset reitit suuntautuvat Kymi Ringin alueelta itään Kymijoen suuntaan, ja vain pieni osa alueen vesistä päätyy läheiseen Urajärveen.

Alueen hulevesiä ei päästetä sellaisenaan ympäristöön vaan niitä käsitellään laajalla järjestelmällä, jossa on useita tasausaltaita. Kerättyä vettä käytetään muun muassa ajoharjoitteluradalla.  Varikkoalueen vedet kulkevat erottimien kautta vesienkäsittelyjärjestelmään.

Kymmeniä selvityksiä

Iitin kunnalle Kymi Ring on aivan ainutlaatuinen projekti, jonka valmistelutyö aloitettiin jo lähes 10 vuotta sitten. Tuolloin tehtiin muun muassa alueen melutilanteesta ensimmäiset selvitykset, joita on täydennetty aivan viime vuosiin saakka.

– Yleiskaavassa oli jo varaus, että alueelle rakennetaan moottorirata. Helmikuussa 2011 asia tuli vireille, ja lähdimme laatimaan alueelle asemakaavaa. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 2013. Lopulta kaava hyväksyttiin joulukuussa 2015, Iitin tekninen johtaja Veikko Haimila muistelee projektin vaiheita.

Koska hanke on laaja ja monimuotoinen, sitä varten on tehty valtava määrä erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia. Lukuisiin selvityksiin ja tarkkoihin maastotutkimuksiin kuuluvat muun muassa inventoinnit esihistoriallisen ajan muinaismuistoista, historiallisen ajan muinaisjäännöksistä ja Pohjois-Kymenlaakson sotahistoriallisten muinaisjäännökset.

– Maaperäselvityksissä on mitattu tarkoin turpeen paksuus alueella, sillä suota on paljon alueella. Tämän lisäksi maapohja ja kiviaines on tutkittu sekä hydrologia selvitetty. Hulevesien hallinnan ja kuivatuksen yleissuunnitelma laadittiin 2014. Liikennesuunnitelmassa arvioitiin Kymi Ringin vaikutuksia valtatie 12:n liikenteeseen. Luontoselvityksissä kartoitettiin muun muassa alueen perhoset ja lepakot, Haimila luettelee.

Selvitykset ovat maksaneet kymmeniä tuhansia euroja. Iitin kunta teki sopimuksen, jonka perusteella Kymi Ring on maksanut kaikki asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ja muut kustannukset. Se maksaa myös alueen kunnallistekniikan ja liitynnän valtatie 12:een.

– Vastineeksi emme vaadi Kymi Ringiltä kunnallistekniikan liittymismaksuja, vaan ainoastaan käyttömaksut. Emme myöskään peri korvausta asemakaavan myötä syntyneestä maanhinnan noususta. Kaavamuutoksen myötä maan arvonnousu on merkittävä.

JUKKA NORTIO

 

Lue lisää Kuntatekniikka 2/17 KymiRing1 ja Kymiring2.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Ihan huuhaata, että ajettaisiin motogp kisaa vuonna 2018. Ei tulla ikinä ajamaan muutenkaan suomessa.