LVM aikoo tarkastella markkinaehtoisen liikenteen sääntelyä. (Kuva: Ville Miettinen)

 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää Kuntaliiton, 13 kaupungin, Helsingin seudun liikenteen ja Paikallisliikenneliiton huolta joukkoliikenteen edellytysten heikkenemisestä aiheettomana. Nämä antoivat 8.4. julki kannanoton, jossa vaativat avointa julkista keskustelua käynnissä olevasta liikennettä koskevasta lakihankkeesta.

Ministeriö kiistää, että uudistus heikentäisi kuntien joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia kuten kannanotossa pelätään.

LVM:ssä on valmisteilla laaja liikennemarkkinoita koskeva lakiuudistus Liikennekaari. Ministeriön mukaan Liikennekaari ei puutu toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksiin kuntien joukkoliikenteen järjestämiseksi.

– Tämä olisi vastoin EU-lainsäädäntöä, sillä toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuudet määräytyvät EU:n PSA- eli palvelusopimusasetuksesta. Liikennekaaren valmistelussa tarkastellaan markkinaehtoisen liikenteen sääntelyä, ministeriön kannanotossa todetaan.

– Jatkossakin toimivaltaiset viranomaiset päättävät, miten joukkoliikenne niiden alueella järjestetään, ministeriö vakuuttaa.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna toteaa, että hyvä on, jos viranomaisten valtuuksiin ei tule muutosta.

– Erittäin tärkeää myös on, että toimivaltaisten viranomaisten järjestämä liikenne asetetaan edelleen etusijalle ja reittiliikennelupaa ei tarvitse myöntää, jos siinä esitetty liikenne aiheuttaa vakavaa haittaa viranomaisten järjestämälle PSA-liikenteelle, hän sa noo.

Huolta on Vilkunan mukaan aiheuttanut lähtökohta, jonka mukaan markkinaehtoinen liikenne olisi ensisijaista. Jos se pääsee kuorimaan kerman joukkoliikenteessä, julkisen sektorin vastuulle jäävän joukkoliikenteen lipputulot vähenevät, liikenteen järkevä suunnittelu ja järjestäminen vaikeutuvat sekä hankintakustannukset ja subventiotarve kasvavat.

Vilkuna huomauttaa, että myös viranomaisten järjestämä liikenne on nykyään kilpailutettua ja siten markkinaehtoista.

Ministeriö korostaa yhteensopivuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo pitävänsä tärkeänä varmistaa, että joukkoliikenteen liput, aikataulut ja reitit ovat yhteensopivia. Tätä asiaa tarkastellaan myös liikennekaarihankkeessa. Näiden turvaaminen asiakkaan näkökulmasta on uudistuksen keskeinen tavoite, ministeriö kommentoi.

Ministeriö katsoo, valmistelussa on käyty tiivistä vuoropuhelua kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa, myös Kuntaliiton ja Paikallisliikenneliiton kanssa. Ministeriö vetoaa muun muassa avoimiin kuulemistilaisuuksiin.

Kuntalehdessä aiemmin aiheesta

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *